Plac Vogla
Plac Vogla

Po kilkunastu emisjach obligacji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych, Grupa Ghelamco, jeden z największych polskich deweloperów, który komercjalizuje obecnie trzy obiekty handlowe – Pasaż Tukanów, Prochownię Łomianki, a także Placu Vogla, wychodzi z ofertą do szerokiego kręgu inwestorów indywidualnych.

Oferta przeprowadzana jest w ramach II Programu Publicznych Emisji Obligacji o łącznej wartości do 250 mln zł. Nowy kierunek pozyskiwania finansowania związany jest z dynamicznym rozwojem Grupy, a wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektów w sektorze nieruchomości na terenie Polski.

Pierwsza oferta obejmie 500 tys. obligacji o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji ustalona została na poziomie 100 zł i będzie ona stała w całym okresie sprzedaży. Odsetki od obligacji będą płacone co pół roku. Oprocentowanie oferowane przez spółkę jest oparte o stopę WIBOR 6-miesięczny, powiększoną o marżę w wysokości 3,5 proc. Oferowane papiery zostaną wyemitowane na 4,5 roku z terminem wykupu przypadającym w czerwcu 2019 roku. Zabezpieczenie obligacji stanowi poręczenie firmy Granbero Holdings Limited, kontrolującej wszystkie spółki projektowe Grupy Ghelamco w Polsce.

Zapisy na obligacje Ghelamco Invest sp. z o.o., kierowane do inwestorów indywidualnych trwają od 26 listopada do 9 grudnia 2014 r. Intencją Spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jeszcze w 2014 roku. Globalnymi Koordynatorami II Programu Publicznych Emisji Obligacji są UniCredit CAIB Poland S.A. oraz Bank Pekao SA. Oferującym jest UniCredit CAIB Poland SA.

Inwestorzy Indywidualni będą mogli nabyć obligacje pierwszej emisji w sieci: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA., Domu Maklerskiego Pekao, Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., Biura Maklerskiego Alior Bank SA. oraz Domu Maklerskiego mBanku SA.

– Ze względu na dynamiczny rozwój Grupy Ghelamco w Polsce i kolejne planowane inwestycje, zależy nam na uzyskaniu dostępu do szerszego finansowania – mówi Jarosław Jukiel, dyrektor finansowy i członek zarządu Ghelamco Invest – Ghelamco historycznie wyemitowało 17 emisji obligacji skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i pozyskało ponad 1 miliard zł, z czego obligacje na 0,5 miliarda zł zostały wykupione po zrealizowaniu projektów. Ostatnio przeprowadzone emisje, wraz z finansowaniem bankowym, pozwoliły nam finansować ważne inwestycje biurowe, takie jak: Senator, Mokotów Nova, T-Mobile Office Park oraz Warsaw Spire czy też nabycie gruntów pod nowe inwestycje i prowadzenie prac przygotowawczych kilku kolejnych projektów. Dzięki 250 mln zł z emisji skierowanych do inwestorów indywidualnych będziemy mogli rozwijać portfel inwestycyjny Grupy Ghelamco na terenie Polski – dodaje Jarosław Jukiel.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektów Ghelamco na terenie kraju. Pozyskane środki umożliwią nabycie nowych gruntów, przygotowanie i realizację kolejnych projektów, a także wydłużenie finansowania udzielonego spółkom projektowym w sektorze nieruchomości realizowanych przez podmioty z Grupy Ghelamco.