Sklep Reserved
Sklep Reserved

Zarząd spółki LPP SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 381 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku o około 9 proc.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży przekroczyła 59 proc. i była niższa o ok. 2 punkty procentowe od osiągniętej w listopadzie 2013 roku.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2014 roku wyniosła ok. 4.208 mln zł. Przychody te były wyższe o 17 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przypomnijmy, w III kwartale 2014 roku spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 234 mln zł. Były one wyższe o około 11 proc. w porównaniu z osiągniętymi w III kwartale 2013 roku (1 107 mln zł.). Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 134 mln zł. W ubiegłym roku w tym okresie GK LPP SA uzyskała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 167 mln zł. Zysk netto wyniósł w III kwartale 2014 roku około 82 mln zł. (w porównaniu z zyskiem netto 111 mln zł. w III kwartale 2013 roku).

W III kwartale GK LPP kontynuowała rozbudowę sieci sprzedaży sklepów wszystkich marek. W ciągu poprzednich 12 miesięcy łączna powierzchnia handlowa została zwiększona o 167 tysięcy mkw., czyli o 32 proc. Rozpoczęto działalność w Niemczech otwierając tym samym pierwszy sklep na terenie Europy Zachodniej. Długofalowe plany rozwoju zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Aktualnie LPP SA posiada 1 453 sklepy o łącznej powierzchni 681,2 tys. mkw.