Salon Wojas
Salon Wojas

Zarząd spółki Wojas SA poinformował, że wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową Wojas w listopadzie 2014 roku wyniosła 19 473 tys. zł i była wyższa o 26,1 proc. od osiągniętych w listopadzie 2013 roku.

W okresie styczeń – listopad 2014 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 191 464 tys. zł i była wyższa o 13,4 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w listopadzie 2014 roku wyniosły 14 803 tys. zł i były wyższe o 9,3 proc. od przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku. Narastająco w okresie styczeń – listopad 2014 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 158 898 tys. zł i były wyższe o 22,3 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przypomnijmy, po trzech kwartałach 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Wojas SA wyniosły 148,5 mln zł, co oznacza wzrost o 16,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Wzrost sprzedaży, jak poinformowano, wynika z większej sprzedaży w sieci detalicznej – wzrost sprzedaży o 24,7 proc., przy spadku sprzedaży o 10,5 proc. w kanale hurt i pozostałe.

Aktualnie Wojas SA posiada ponad 160 sklepów z czego ponad 150 jest zlokalizowanych w Polsce, 8 na Słowacji i 2 w Czechach.