Mennica Polska Sprzedaż Internetowa

Mennica Polska we współpracy z Bold Brand Commerce wdrożyła systemy e-commerce przeznaczone dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Wdrożenie dla Mennicy Polskiej na platformie Magento szeregu rozwiązań e-commerce w modelu B2C oraz B2B, jest unikalnym projektem w skali kraju, z kilku powodów. Nietypowy jest przede wszystkim od asortyment: złoto i inne cenne kruszce. Jego cena zmienia się bardzo szybko i zależy od rynków światowych. Cena sztabek złota ustalana jest na podstawie giełdowej ceny kruszcu oraz kursu dolara z rynku międzybankowego.

Wielopoziomowy projekt e-commerce

Jest też kwestia ograniczonej dostępności sprzedawanych towarów. Jedna sztabka jest wystawiana do sprzedaży w wielu kanałach sprzedażowych. Zadaniem agencji było też zintegrowanie kilku kanałów sprzedażowych w postaci sklepów stacjonarnych, partnerskich, sklepów online dedykowanych konkretnym grupom klientów, systemów zamówień dedykowanych konkretnym podmiotom oraz ogólnie dostępnym sklepom.

Mennica Polska sprzedaż online
Sklep internetowy Mennicy Polskiej

Pomysł na sprzedaż internetową cennych kruszców wziął się z potrzeby rynku. Mennica Polska dysponowała stroną internetową, która prezentowała informacje o produktach, ale nie realizowała funkcji sprzedażowych. Jednocześnie wzrosło zainteresowanie klientów zakupem złota przez internet.

Systemy oparte o Magento

Ponieważ złoto i inne metale szlachetne nie są typowym asortymentem, internet jako kanał zakupu mógł budzić niepokój. Klienci potrzebowali wiarygodnego dostawcy kruszcu, a Mennica idealnie wpisywała się w tę rolę. Potrzebowała jedynie rozwiązania zapewniającego sprawną obsługę internetowych kanałów dystrybucji spółki.

Agencja Bold wdrożyła szereg systemów sprzedażowych B2C oraz B2B opartych o platformę Magento. Zastosowano wersję Magento Community 1.9. Pierwszym i kluczowym systemem, który został wdrożony dla Mennicy Polskiej to sklep z produktami inwestycyjnymi Mennicy, w którym klienci mogą dokonać zakupu złota i srebra inwestycyjnego oraz diamentów.

Płatność tylko przelewem

Sklep jest ogólnodostępny dla wszystkich internautów. Głównym założeniem dotyczącym tego sklepu, ale i wszystkich systemów sprzedażowych Mennicy Polskiej, jest uzyskanie jak największej automatyzacji ich działania. Ze względu na specyfikę produktu jakim jest złoto inwestycyjne, które może być traktowane jako waluta, jedyną elektroniczną metodą płatności jest przelew na konto Mennicy Polskiej.

Dla każdego składanego zamówienia generowany jest unikalny (indywidualny) numer rachunku bankowego sprzedawcy, na który powinna zostać zrealizowana płatność. Na potrzeby określania czasu ważności zamówienia wdrożony został mechanizm kalendarza, w którym można określić dodatkowe dni wolne od pracy lub dodatkowe dni robocze. Dzięki temu, że sklep ma skonfigurowane połączenie z bankiem obsługującym Mennicę Polską, każde opłacone zamówienie jest od razu przekazywane do realizacji. Zapewnia to mechanizm łączący system sklepowy z systemem SAP Mennicy.

W przypadku błędnych wpłat (niewłaściwa kwota, bądź błędny numer rachunku) automatycznie wysyłane jest powiadomienie do obsługi sklepu. Taki sposób działania pozwala na maksymalną automatyzację działania sklepu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat dla pośredników realizujących obsługę płatności. Uwzględniając inwestycyjny charakter sprzedawanych produktów dodatkowo wdrożono mechanizm podpisu cyfrowego każdej wiadomości wysyłanej z systemu sklepowego do jego klientów.

Integracja Magento z cms Typo3

Wymogi dotyczące publikacji treści wymusiły konieczność zintegrowania systemu sklepowego z systemem realizującym rozbudowane funkcje cms, opartym o oprogramowanie Typo3.

„Magento nie ma rozbudowanego cms, konieczna więc była ścisła integracja z zewnętrznym systemem. Sklepy internetowe Mennicy obsługiwane są przez obydwa: strony produktowe, kategorie produktów, oraz checkout działają na Magento. Zaś kalkulatory walutowe oraz inne treści niezwiązane bezpośrednio ze sprzedażą – przez CMS Typo3.” – wyjaśnia Robert Żochowski, dyrektor IT w agencji Bold.

Wszystkie treści mogą być wyświetlane w obydwu systemach. Zapewnia to przekazywanie informacji o zalogowanym użytkowniku, jego grupie (poziomie dostępu) oraz pozwala na wykorzystywanie bloków treści w obrębie obu systemów.

Numizmaty płatne w PayU

Z poziomu sklepu możliwe jest wyświetlanie elementów treści dostarczanych przez system cms. W ten sposób na przykład realizowane jest wyświetlanie wykresów cen złota.

Podobne rozwiązania do tych w sklepie z produktami inwestycyjnymi zastosowano w sklepie numizmatycznym Mennicy, który umożliwia zakup monet i numizmatów. Jedyną różnicą jest udostępnienie płatności za pomocą usługi PayU.

Sklepy inwestycyjne

W związku z ogromnym zainteresowaniem złotem inwestycyjnym oraz rozbudową profilu działalności firmy zaistniała konieczność wdrożenia platform dla instytucji finansowych. Tym samym klienci banków mogą dokonać zakupu sztabek złota produkowanych przez Mennicę ze strony sklepów internetowych. Każdy z nich został zintegrowany z systemem płatności stosowanym w danym banku.W ten sposób powstały sklepy internetowe dla klientów:

  • BOŚ Banku: za zamawiane produkty można zapłacić za pomocą szybkich przelewów BOŚ Bank.
  • Sklep inwestycyjny dla klientów Banku BZWBK, na potrzeby którego została przygotowana obsługa metody płatności – szybkich przelewów BZWBK Przelew 24.
  • Dedykowany sklep inwestycyjny dla klientów Banku PKO oraz posiadaczy kont Inteligo. Tam na jednej platformie z użyciem technologii „multistore” przygotowane zostały dwa sklepy dostępne pod różnymi adresami, obsługujące różne metody płatności. Odpowiednio – Płacę z Inteligo oraz Płacę z iPKO.

Wewnętrzne systemy zamówień

Pracownicy banków mają ciągły dostęp do bieżącej oferty produktów inwestycyjnych Mennicy Polskiej,  za pośrednictwem systemów wewnętrznych. Jednocześnie mogą składać zamówienia na produkty inwestycyjne w imieniu własnych klientów oraz monitorować proces ich realizacji.

Wewnętrzne systemy zamówień B2B oprócz standardowych funkcji systemów sprzedażowych, musiały spełnić wymogi narzucone przez banki. Dotyczyły one zapewnienia dedykowanego sposobu składania i akceptacji zamówień oraz wielopoziomowego ich raportowania.

Na potrzeby banków niezbędne było także użycie zaawansowanych funkcji kryptograficznych realizujących podpisy cyfrowe oraz szyfrowanie danych.

SAP w polskim e-commerce

Rejestrację zamówień, rezerwację stanów magazynowych, przekazanie zamówień do realizacji lub ich anulowanie automatycznie połączono z systemem odpowiedzialnym za zarządzanie produktami. Chodzi o system SAP Mennicy, z którym zintegrowano wszystkie systemy sprzedażowe.

Stanowiło to niemałe wyzwanie. Nie od razu wszytko działało jak należy. Początkowo komunikacja pomiędzy systemami sprzedażowymi, a systemem SAP odbywała się jako półautomatyczna wymiana plików tekstowych csv.

Na początku eksport danych

System sklepowy monitorował katalog, do którego wgrywane były pliki zawierające dane o produktach (ceny oraz stany magazynowe) i jeśli wykrył wgranie pliku – wczytywał jego zawartość. Natomiast informacje o złożonych zamówieniach eksportowane były raz dziennie.

Taki sposób działania komunikacji miał poważne wady. W przypadku zmian cen lub stanów magazynowych trzeba było często wykonywać eksport danych z systemu SAP, a następnie wgrywać taki plik do systemu sklepowego. Wymagało to zaangażowania osób obsługujących systemy sprzedażowe.

Integracja ze sklepem internetowym

Zamówienia zawsze były realizowane z opóźnieniem, a do systemu sklepowego nie wracała informacja o stanie realizacji zamówienia. W związku z tym, stanęliśmy przez zadaniem wykonania usprawnienia komunikacji pomiędzy sklepem internetowym a systemem SAP obsługującym procesy biznesowe klienta.

Mennica zdecydowała, że system SAP będzie udostępniał usługi webservice, do których łączyć się będą wszystkie systemy sprzedażowe. Wybór takiego rozwiązania był podyktowany kilkoma względami. System SAP miał spełniać wymogi centralnego systemu – przechowującego wszystkie informacje o produktach oraz zamówieniach. Ponadto klient posiadał wiele różnych systemów sprzedażowych oraz pomocniczych (informacyjnych), które łatwiej było dostosować do komunikacji z jednym opracowanym webserwisem.

Trzy usługi webserwice

1. Pobieranie informacji o cenach i stanach magazynowych. 

Ze względu na to, że ceny produktów zmieniają się w systemie SAP automatycznie co 1,5 godziny przyjęto, że pobieranie informacji o cenach i stanie magazynowym produktów będzie odbywać się co 15 minut. Jako parametr wywołania usługi zwracającej informacje o produktach przekazywany jest identyfikator systemu, który odpytuje o dane. Pozwala określać to w systemie SAP indywidualne ceny oraz zakres produktów dla każdego z podłączonych systemów sprzedażowych.

2. Rejestracja zamówień.

Usługa pozwala zarejestrować pełne dane złożonego zamówienia, począwszy od danych klienta składającego zamówienie, poprzez wybrane metody dostawy, metody płatności, zamówione towary, ceny i ilości produktów, oraz dodatkowe opłaty bądź zniżki udzielone do zamówienia.

Funkcja ta oprócz zarejestrowania danych zamówienia powoduje również rezerwację zamówionych produktów – zmniejszając dostępny stan magazynowy. Zarejestrowanie zamówienia nigdy nie powoduje rozpoczęcia procesu jego obsługi. Te działania kontroluje ostatnia z usług webserwice – usługa sprawdzania i zmiany statusu zamówienia.

3.Sprawdzanie i zmiana stanu zamówienia.

Usługa pozwala na dwukierunkową wymianę informacji o stanie zamówienia. Stan zamówienia może zostać zmieniony zarówno przez system sklepowy, jak również przez system SAP. Na potrzeby przygotowania obsługi tej usługi po stronie sklepu, powstała macierz zmian statusów zamówień, pozwalająca obsłużyć każdy przypadek zmiany stanu zamówienia przez każdy z systemów. Kwestią przygotowania usług po stronie systemu SAP zajął się konsultant systemu SAP, natomiast obsługa ich po stronie systemów sprzedażowych leżała w gestii Bold.

Bezpieczna sprzedaż

Mennica Polska jako klient wymagał dostarczenia sprawdzonych i pewnych w działaniu rozwiązań realizujących przedstawione przez klienta cele. Na jeden aspekt zwracano szczególną uwagę – bezpieczeństwo. Dlatego też wdrożenia produkcyjne każdorazowo poprzedzały testy funkcjonalne oraz audyt bezpieczeństwa, który musiały przejść wszystkie systemy sprzedażowe.

Obecnie przygotowane przez Bold Brand Commerce rozszerzenia systemu Magento są stosowane w wszystkich wymienionych systemach sprzedażowych – pięciu sklepach B2C oraz dwóch systemach zamówień B2B.