Dekada
Dekada

Spółka Dekada Realty rok 2014 zamyka z pozytywnym bilansem. Firma oddała do użytku dwa kolejne zintegrowane centra handlowo-komunikacyjne: w Nowym Targu oraz Brodnicy i rozpoczęła budowę swojej dziesiątej inwestycji – galerii Dekada w Malborku, a także przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnej realizacji w Ciechanowie.

O szerszą ocenę rynku nieruchomości handlowych w Polsce w mijającym roku prosimy Aleksandra Walczaka, prezesa spółki Dekada Realty.

– Obserwujemy duży wzrost liczby projektów handlowych w mniejszych miejscowościach – nowoczesne powierzchnie handlowe są już praktycznie wszędzie tam, gdzie wcześniej ich nie było. Przewidujemy, że za ok. 2-3 lata nastąpi pełne nasycenie rynku w tym segmencie. Już w tej chwili jest bardzo trudno nabyć działkę o dobrych parametrach i w takiej lokalizacji, by budowa obiektu handlowego była tam opłacalna. Aktualnie rynek handlowy zdominowany jest przez najemców, którzy de facto dyktują warunki, ze względu na wysoką podaż nowoczesnej powierzchni handlowej. Wciąż oczekują oni jak najkorzystniejszych i najniższych stawek czynszowych, co powoduje, że część deweloperów, chcąc za wszelką cenę przekonać ich do swojej oferty, wybiera nieprzemyślane i nierentowne lokalizacje oraz realizuje inwestycje o słabej jakości, w efekcie uzyskując efekt odwrotny do zamierzonego: obiekt upada, a najemcy przenoszą się do innych, lepszych lokalizacji. Dlatego też spółka Dekada Realty, dbając o utrzymanie dobrych standardów na rynku, wybiera droższe, ale lepsze lokalizacje i buduje obiekty o wysokim standardzie technicznym, aby w sposób znaczący odróżniały się od konkurencji. To pozwala na oferowanie akceptowalnych stawek czynszowych oraz na utrzymywanie stosunku czynszu do obrotu na średnim poziomie 8-9 proc. Pomaga też w tym polityka naszej firmy, która zakłada niesprzedawanie obiektów i samodzielne nimi zarządzanie – dzięki temu możliwe jest przenoszenie doświadczeń z eksploatacji centrów handlowych na optymalizację nowo projektowanych inwestycji – podkreśla Aleksander Walczak.

W opinii prezesa Dekady, szczególnie widoczny na przestrzeni minionego roku, jest proces „samooczyszczania się” rynku, tj. stanu, gdy deweloperzy rezygnujący z części zaplanowanych „na papierze” projektów w słabych lokalizacjach. Jak twierdzi Aleksander Walczak, jest to tendencja zdecydowanie pozytywna, prowadząca do stabilizacji.

– W ubiegłym roku dało się też odczuć raczej pozytywny klimat ekonomiczny dla inwestycji w branży retail: z jednej strony, pewnym problemem są najemcy, oczekujący coraz niższych czynszów, jednak zdecydowanie łatwiejsze było pozyskanie finansowania dla nowych projektów. Wynika to z możliwości pozyskania kredytów o dobrych parametrach (niskie stopy procentowe) oraz dużego zainteresowania banków finansowaniem dobrze skomercjalizowanych obiektów. Tendencja w branży jest stabilna i dąży do osiągnięcia równowagi pomiędzy popytem a podażą nowoczesnej powierzchni handlowej – podsumowuje prezes spółki Dekada Realty.