Vistula

Spółka Vistula Group SA poinformowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2014 roku wyniosły około 33,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku o około 14,8 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2014 roku wyniosła około 370,2 mln zł i była wyższa o około 10,4 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 19,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku o około 22,8 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 199,9 mln zł i była wyższa o około 10,2 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 11,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku o około 6,2 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2014 roku w tym segmencie wyniosła ok. 135,8 mln zł i była wyższa o około 6,7 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przypomnijmy, Vistula Group dla wszystkich swoich marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler W. Kruk posiada sieć sklepów liczącą ponad 270 lokalizacji.