Regulamin sklepu ecommerce

Każdy sklep internetowy powinien posiadać regulamin (to wymóg prawny), a stworzenie takiego dokumentu nie należy do najłatwiejszych zadań. Wynika to przede wszystkim z ilości aktów prawnych, które regulują kwestie związane z obowiązkami informacyjnymi.

Przedsiębiorca musi nie tylko przestrzegać przepisów, jakie obowiązują tradycyjnego sprzedawcę (tj. niedziałającego w wirtualnej rzeczywistości), ale także skomplikowanych przepisów odnoszących do działalności e-commerce. Poniżej przedstawiam cztery najczęściej spotykane wady w regulaminach polskich sklepów internetowych.

1. Klauzule niedozwolone

Regulamin sklepu internetowego, który zawiera klauzule niedozwolone jest niezgodny z prawem, a co za tym idzie przedsiębiorca prowadzący taki sklep naraża się wysokie kary finansowe nakładane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK). Warto podkreślić, iż wysokość kary nałożonej przez UOKiK może wynosić aż 10 procent przychodów za ubiegły rok.

Stosunkowo najwięcej nieprawidłowości związanych jest z takimi kwestiami, jak (przykłady klauzul abuzywnych):

  • reklamacje, np.

„Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania reklamacji innych niż wynikających z gwarancji, rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową”.

  • odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru, np.

„Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu w stanie nienaruszonym bez oznak użytkowania w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu”.

  • przewoźnik, np.

„Za opóźnienia w działaniu Poczty Polskiej nie odpowiadamy”.

  • wybór sądu rozpatrującego spór, np.

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy według siedziby, bądź miejsca zamieszkania każdorazowego pozwanego”.

  • zmiana regulaminu, np.

„Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu”.

2. Brak informacji

Bardzo często przedsiębiorcy prowadzący sklep internetowy skupiają się wyłącznie na regulacjach dotyczących umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, co jest zrozumiałe ze względu na fakt, iż dotyczy to kwestii najważniejszej z ich punktu widzenia.

Zapominają jednak o obowiązku uregulowania kwestii związanych z umowami zawieranymi w formie elektronicznej. Regulamin musi zawierać informacje dotyczące warunków zawierania oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Dodatkowo musi także zawierać informacje opisujące procedurę reklamacyjną, na wypadek nieprawidłowego działania usług elektronicznych.

Brak powyższych może zostać uznany jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i stanowić podstawę do nałożenia kary finansowej na przedsiębiorcę.

3. Kopiowanie regulaminu

Skopiowanie regulaminu innego sklepu internetowego jest często pierwszym pomysłem, który przychodzi przedsiębiorcy do głowy, gdy zakłada sklep internetowy. Takie postępowanie ma kilka zasadniczych wad.

Po pierwsze, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że regulamin będący przedmiotem kopiowania posiada klauzule niedozwolone, z których przedsiębiorca nie zdaje sobie sprawy. Po drugie, regulamin w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. jest utworem, a co za tym idzie osobie, która opracowała regulamin przysługują uprawnienia jako autorowi.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że takie nielegalne skopiowanie regulaminu może kosztować naruszającego prawa autorskie zapłatę trzykrotności wynagrodzenia które właściciel pierwotnego (kopiowanego) regulaminu musiał uiścić jego twórcy.

Wreszcie, każdy regulamin powinien być ściśle dostosowany do specyfiki konkretnego sklepu internetowego, oferowanych produktów, usług itd. Nie istnieje uniwersalny szablon, który nadawałby się do zastosowania w każdym przypadku.

4. Brak polityki prywatności

Czym jest polityka prywatności? Polityka prywatności to dokument, za pośrednictwem którego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., administrator danych osobowych (najczęściej będzie to przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy) ma obowiązek poinformować osoby, których to dotyczy, o warunkach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych.

Czym są pliki cookies? Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, zawierające określone informacje, które są wykorzystywane przez strony internetowe. Witryny, które są odwiedzane, za pomocą przeglądarek internetowych zapisują te pliki na dyskach komputerów odwiedzających. Obowiązek informowania o stosowaniu plików cookies przez witryny internetowe od dnia 22 marca 2013 r. wynika z aktualnej treści Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Gabriel Gatner jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, założycielem serwisu legalniewsieci.pl oraz legalmen.pl, którego Evigo jest patronem medialnym.