Salon Top Secret
Salon Top Secret

Obroty Grupy Redan w listopadzie br. wyniosły 42,3 mln zł, czyli o 2,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Sprzedaż artykułów modowej marki Top Secret wzrosła w naszym kraju o 1,4 proc. w ujęciu rok do roku, a segmentu dyskontowego TXM poprawiła się o 9,7 proc. Spadek przychodów w skali całej Grupy to wyłącznie efekt pogorszenia sprzedaży na rynkach wschodnich.

– Osiągnięte w listopadzie br. wyniki sprzedażowe potwierdzają dobre przyjęcie przez klientów jesienno-zimowej kolekcji segmentu mody. Po bardzo udanym październiku także w minionym miesiącu krajowa sprzedaż wyrobów pod markami Top Secret, Troll i Drywash była wyższa niż rok wcześniej. Cieszy nas to tym bardziej, że listopad w 2013 r. był miesiącem o wysokich obrotach – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan S.A.

Podkreślił on, również że cały czas bardzo dobrze rozwija się sprzedaż w segmencie dyskontowym.

– W listopadzie podobnie jak od początku tego roku sieć TXM osiągnęła dodatnią dynamikę obrotów, cały czas powyżej tempa przyrostu powierzchni sklepów, co oznacza, że wyniki rosną szybciej od sprzedaży – dodał.

W skali całej Grupy Redan przychody w listopadzie 2014 r. wyniosły 42,3 mln zł, czyli o 2,3 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Narastająco od początku roku obroty Grupy Kapitałowej wzrosły o 6,8 proc. i wyniosły 439,5 mln zł. Na koniec listopada powierzchnia handlowa Grupy wyniosła 107,5 tys. mkw., co oznacza wzrost o 6,3 proc. w porównaniu do listopada roku 2013.

Sieć dyskontów odzieżowych TXM w listopadzie br. wypracowała 23,5 mln zł obrotów, czyli o 9,7 proc. większe niż przed rokiem. Sieć sprzedaży sektora dyskontowego na koniec minionego miesiąca liczyła 310 sklepów własnych o łącznej powierzchni 66,3 tys. mkw. i była o ponad 5,3 proc. większa niż w listopadzie 2013 r.

W sektorze modowym listopadowa sprzedaż odzieży i akcesoriów marek Top Secret, Troll i Drywash była o 14,1 proc. niższa niż przed rokiem i wyniosła 18,8 mln zł. Z tego sprzedaż na rynku polskim wrosła o 1,4 proc., a na rynkach zagranicznych spadła o 44 proc.

– Spadek obrotów na Ukrainie i w Rosji to efekt utrzymującej się dewaluacji hrywny i rubla – przyznał Bogusz Kruszyński.

Łączna powierzchnia sieci sprzedaży marek modowych w listopadzie 2014 r. wzrosła o 4,4 proc. względem listopada 2013 r. i wyniosła 41,1 tys. mkw.