SafeBuy certyfikacja e-sklepów

Nowy serwis SafeBuy.pl zadba o większą przejrzystość warunków sprzedaży w polskich sklepach internetowych.

Dla 75% polskich e-konsumentów zaufanie do sklepu internetowego jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Natomiast czytelny i łatwo zrozumiały regulamin sprzedaży to ważny czynnik budujący to zaufanie.

Zwiększyć sprzedaż w e-sklepach

Według autorów raportu eHandel Polska, przejrzyste warunki sprzedaży oraz potwierdzona tożsamość sprzedawcy w praktyce oznaczają dla konsumentów więcej niż anonimowe opinie czy tradycyjne certyfikaty.

W odpowiedzi na tę potrzebę powstał program SafeBuy.pl oraz kodeks dobrych praktyk eCommerce Fair Play. Ma on ułatwić zakupy e-konsumentom i poprzez wzrost zaufania zwiększyć sprzedaż w sklepach internetowych uczestniczących w programie.

Generator regulaminu sprzedaży

“Tradycyjna certyfikacja sklepów internetowych to nieporozumienie. Jest to bardzo pracochłonny i kosztowny proces, który w rezultacie niewiele daje e-konsumentom. Jedynym beneficjentem certyfikacji sklepu, polegającej na audycie jego regulaminu, jest sam przedsiębiorca. Dzięki badaniu zyskuje on względną pewność, że spełnia wymogi prawa i jego umowa jest pozbawiona klauzul abuzywnych. To jednak nie ma sensu, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że regulaminy 99% sklepów w płaszczyźnie merytorycznej są prawie takie same – wyjaśnia Piotr Jarosz, Prezes Zarządu Safe Buy Sp. z o.o. Sp. K.

SafeBuy znak jakości
Znak jakości SefeBuy

„Dlatego, zamiast przeprowadzać kosztowny audyt prawny, lepiej jest wyrzucić stary regulamin i skorzystać za niewielką cenę z nowego, sprawdzonego wzorca. Takie właśnie nowoczesne podejście do certyfikacji sklepów prezentuje serwis SafeBuy.pl, który udostępnia kodeks dobrych praktyk i generator regulaminu sprzedaży, spełniający kryteria nowej ustawy konsumenckiej – dodaje Jarosz”.

Dynamiczny widget SafeBuy

Sklepy przystępujące do programu SafeBuy.pl dobrowolnie deklarują stosowanie kodeksu dobrych praktyk eCommerce Fair Play, którego przestrzeganie jest uregulowane przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, co daje konsumentom dodatkową ochronę.

Po zweryfikowaniu danych, sklep zostaje wpisany do rejestru SafeBuy.pl, w którym e-konsumenci mogą w łatwy sposób zapoznać się z warunkami sprzedaży. Ponadto, sprzedawcy mogą zainstalować na swojej stronie dynamiczny widget, który szybko i przejrzyście prezentuje kluczowe warunki sprzedaży w sklepie.

Oprócz generatora regulaminu sprzedaży, serwis SafeBuy.pl daje do dyspozycji sprzedawców generator wniosków o rejestrację zbioru danych osobowych w GIODO i pomaga w sporządzeniu pełnej dokumentacji prawnej.

Koszt przystąpienia do programu SafeBuy.pl to 25 zł netto miesięcznie.