KPMG raport Ecommerce

Firmy z branży dóbr konsumpcyjnych będą coraz częściej korzystać z internetu oraz urządzeń mobilnych w celach sprzedażowych i marketingowych – dla 54% przedsiębiorstw rozwój strategii w tym obszarze stanowi priorytet.

Rosnące znaczenie zyskuje też analityka danych (ang. data analytics) dostarczająca informacji o rynku i konsumentach. Firmy chcą wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii, ale jednocześnie znaczna ich część nie ma wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Takie wnioski płyną z globalnego raportu KPMG i The Consumer Goods Forum nt. planów branży dóbr konsumpcyjnych na najbliższy rok.

Nowe kanały dystrybucji

W ramach raportu przebadano blisko 500 firm w 32 krajach zajmujących się produkcją lub sprzedażą detaliczną artykułów spożywczych oraz innych dóbr konsumpcyjnych. Jak pokazują wyniki raportu, nowoczesne technologie informacyjne będą miały ogromny wpływ na perspektywy rozwoju firm i zmienią niemal każdy obszar ich działalności – od zarządzania łańcuchem dostaw poprzez bezpieczeństwo i higienę żywności, aż do kwestii związanych z bezpieczeństwem danych i prywatności.

„Również w Polsce coraz więcej firm z sektora dóbr konsumpcyjnych zaczyna dostrzegać korzyści związanie ze stosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Mogą one usprawnić niemal każdy aspekt działalności firm, pozwalają szybciej reagować na zmieniające się potrzeby i preferencje konsumentów, a także wykorzystać nowe kanały dystrybucji i marketingu, przede wszystkim internetu i urządzeń mobilnych” – mówi Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef grupy doradczej dla rynku dóbr konsumpcyjnych w KPMG w Polsce.

„Warto pamiętać, że branża dóbr konsumpcyjnych jest największą częścią przemysłu przetwórczego w Polsce, zarówno pod względem liczby podmiotów, jak i produkcji oraz wielkości zatrudnienia. Wzrost produktywności i efektywności w tej branży, osiągnięty dzięki stosowaniu technologii informacyjnych, przełoży się na szybszy rozwój całej gospodarki” – dodaje Bernatek.

M commerce kluczem sukcesu

Jak pokazuje raport KPMG, zarządzający firmami z branży dóbr konsumpcyjnych przywiązują coraz większą wagę do takich zagadnień jak analityka danych i technologie informacyjne. Firmy starają się sprostać oczekiwaniom rosnącej liczby “e-konsumentów”, dla których internet i urządzenia mobilne są kluczowym kanałem zdobywania wiedzy i nabywania produktów. Dla wielu firm nowoczesne technologie są zarazem szansą, jak i wyzwaniem:

  • ponad połowa (54%) respondentów stwierdziła, że priorytetem ich firm na najbliższe 12 miesięcy będzie opracowanie strategii w zakresie internetowych/mobilnych narzędzi sprzedaży i marketingu. Jednocześnie 32% badanych przyznało, że ich firmy nie posiadają w tym zakresie wystarczającej wiedzy lub nie posiadają jej wcale,
  • aż 56% badanych zadeklarowało, że ważnym elementem strategii ich firm jest analityka “Big Data”, pozwalająca uzyskać informacje o rynku, konsumentach i sprzedaży poprzez analizę dużych zbiorów danych. Żaden inny obszar nie został tak często wskazany przez respondentów,
  • wśród respondentów 47% uważa, że bezpieczeństwo danych jest ważne lub bardzo ważne dla ich biznesu. Blisko jedna trzecia (29%) uznała, że zagadnienie to będzie jednym z największych wyzwań dla ich firm w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wśród największych wyzwań została również wymieniona analityka danych (21%),

KPMG raport ecommerce

Na pierwszym miejscu największych wyzwań dla firm z branży dóbr konsumpcyjnych znalazło się zarządzanie łańcuchem dostaw. Z odpowiedzi respondentów wynika również, że właśnie w tym obszarze ich firmy planują w przyszłości największe inwestycje:

  • zdaniem 38% respondentów zarządzanie łańcuchem dostaw jest głównym wyzwaniem dla ich firm,
  • aż 42% badanych podało, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy zarządzanie łańcuchem dostaw będzie najważniejszym obszarem inwestycyjnym w ich firmie. Na kolejnych miejscach uplasowały się ekspansja międzynarodowa (28%) oraz strategia cyfrowa (28%),
  • dla 45% badanych priorytetem będzie zwiększenie szybkości i sprawności działania łańcucha dostaw.

KPMG raport
Również kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) mają coraz większe znaczenie dla firm z sektora dóbr konsumpcyjnych, co pokazują ich plany na najbliższe 12 miesięcy:

  • firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą artykułów spożywczych, jako najważniejsze cele wymieniły promocję zdrowych produktów (47%) oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny żywności (46%)
  • ponad połowa respondentów (52%) uznała, że ich firmy będą w stanie w pełni zrealizować cele ujęte w strategii CSR. Jako najważniejsze przyczyny podejmowania działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu wskazano dbanie o reputację firmy i marki (41%), presję ze strony konsumentów (34%) oraz działania konkurencji (34%),
  • aż 56% badanych stwierdziło, że zdrowie i wellness i/lub działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mają duże znaczenie dla ich biznesu,
  • jednym z najważniejszych celów firm jest zapewnienie przejrzystości łańcucha dostaw – stwierdziło tak 44% osób biorących udział w badaniu. Kolejne ważne cele to zmniejszenie odpadów i emisji (42%) oraz odpowiedzialne pozyskiwanie surowców (41%).

„Analizy KPMG pokazują, ze cyfrowi konsumenci w zupełnie inny sposób podchodzą też do zakupów w „kanałach fizycznych”. Idąc na zakupy wykorzystują tablety lub smartfony dla znalezienia sklepów, porównania produktów czy cen oraz podzielenia się ze społecznością internetową swoją opinią na temat wybranych produktów. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego muszą lepiej rozumieć zmieniające się zachowania i preferencje konsumentów i dostosować swoje strategie marketingowo-sprzedażowe do tych dynamicznych zmian” – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Tak naprawdę sektor handlu detalicznego stoi w obliczu cyfrowej transformacji biznesowej, której wynikiem będzie istotne zmiany w marketingu, sprzedaży, obsłudze klienta, logistyce, jak również w sposobie zarządzania” – dodaje Kalinowski.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 155 000 pracowników w 155 krajach. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.