Salon Reserved w CH Borek

Zarząd LPP SA poinformował, że rada nadzorcza spółki powołała z dniem 1 stycznia 2015 roku nowego wiceprezesa zarządu LPP SA – Przemysława Lutkiewicza, który jednocześnie będzie pełni funkcję dyrektora finansowego spółki.

Przemysław Lutkiewicz od 2008 roku zatrudniony był w LPP SA jako dyrektor ds. controllingu. W ramach Działu Finansowego LPP SA stworzył od podstaw Dział Controllingu nadzorując pracę analityków, audytorów oraz komórki bezpieczeństwa w sieciach sprzedaży. Wdrożył narzędzia IT dostarczając informacji zarządczych, potrzebnych w kierowaniu wszystkimi spółkami GK LPP SA. Brał też czynny udział w utrzymywaniu kontaktów z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1994 w Powszechnym Banku Kredytowym SA. W latach 1995-2008 związany z PolCard SA / First Data Polska SA, gdzie zajmował stanowiska – od kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości do dyrektora Departamentu Controllingu. W latach 2006-2007 pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego w First Data Polska SA.

W latach 2007-2008 współtworzył Centrum SSC First Data w Gdańsku jako dyrektor ds. finansów i controllingu. Przemysł Lutkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki.

Przemysław Lutkiewicz urodził się w 1970 roku, jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Gdańskiej.

Przemysław Lutkiewicz zastąpił w LPP dotychczasowego wiceprezesa zarządu – Dariusza Pachlę. 8 grudnia 2014 roku Dariusz Pachla złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu LPP SA ze skutkiem na 31 grudnia 2014 roku przy czym nadal pozostanie pracownikiem LPP SA.