Sklep Dayli
Sklep Dayli

Kerdos Group SA pozyskała 13 mln zł w ramach 1. etapu emisji obligacji. Zakończy się on w styczniu emisją wartą 15-20 mln zł. Celem jest zdynamizowanie rozwoju sieci drogerii w Polsce i za granicą.

W ramach pierwszego etapu emisji papierów dłużnych Kerdos Group SA (do listopada br. Hygienika SA) inwestorzy nabyli 3-letnie zabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 13 mln zł. Papiery o wartości 3 mln zł zakupił poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę TC Capital Kamil Kliniewski, prezes Kerdos Group.

– Zadeklarowałem zainwestowanie w Grupę Kerdos w najbliższym czasie około 30 mln zł i proces ten właśnie się rozpoczął. Obejmowałem w przeszłości akcje, udzielałem pożyczek, obecnie uwiarygadniam własnym kapitałem emisję obligacji. Planuję również dokapitalizować spółki grupy kapitałowej, aby umożliwić im szybszy rozwój – komentuje Kamil Kliniewski, prezes zarządu i wiodący akcjonariusz Kerdos Group SA.

– Właśnie teraz, kiedy mamy możliwość dynamicznego rozwoju sieci drogerii w Polsce i za granicą, jest najlepszy czas na inwestowanie. Moje rosnące osobiste zaangażowanie finansowe zwiększa poczucie bezpieczeństwa obligatariuszy i jest rękojmią maksymalizacji zysków dla akcjonariuszy – dodał Kamil Kliniewski.

Zgodnie z zapowiedziami z listopada br., cały program emisji obligacji miał mieć wartość 25 mln zł. Obecnie – po rozmowach z inwestorami – spółka nie wyklucza zwiększenia jego wartości do ponad 30 mln zł. Pozyskane środki pozwolą przyspieszyć rozwój sieci drogerii w Polsce i za granicą. W szczególności chodzi o planowane otwarcie do końca 2015 roku około 50 własnych drogerii Dayli oraz około 20 drogerii w rozpoczynającym się obecnie programie franszyzy.

– Drugi, końcowy etap emisji obligacji planujemy przeprowadzić już w styczniu. Do tego czasu zamierzamy również sfinalizować sprzedaż zakładu produkcyjnego w Lublińcu i oczyścić bilans z nawet 30 mln zł zadłużenia. To przełomowy moment, stajemy się spółką czysto handlową – mówi Kamil Kliniewski.

2 grudnia br. spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży nierentownego – 1,3 mln zł straty operacyjnej za trzy kwartały br. – zakładu produkcyjnego w Lublińcu za kwotę 35 mln zł (więcej informacji w raporcie bieżącym nr 113/2014). Obecnie trwa wydzielenie fabryki wraz z jej zadłużeniem do spółki zależnej, która finalnie zmieni właściciela.

– Wynegocjowaliśmy bardzo satysfakcjonujące warunki sprzedaży. To nasz duży sukces. Transakcja ta zmniejszy skonsolidowane zadłużenie Kerdos Group o 22 mln zł, co stanowi około 40 proc. wszystkich zobowiązań finansowych, kredytów i pożyczek Grupy. Jednocześnie mówimy o wpływie gotówki rzędu 13 mln zł. Wartość księgowa zakładu to 23 mln zł, zatem transakcja sprzedaży fabryki pozwoli nam również zaksięgować 12 mln zł zysku – wylicza Kamil Kliniewski.

Zakład w Lublińcu jest jedynym zakładem produkcyjnym Kerdos Group. Wytwarza artykuły higieny osobistej. Zgodnie z realizowaną od dwóch lat strategią, Kerdos Group skupia się na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych oraz higienicznych. Zamierza również rozwijać handel internetowy. Motorem dynamicznego wzrostu wyników Kerdos Group jest segment detaliczny – własne drogerie. Narastająco po trzech kwartałach br. Grupa zaksięgowała 174,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (+50 proc. rdr), generując 59,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży (+43 proc. rdr). Oczyszczając wyniki uzyskane w 2013 roku ze zdarzenia jednorazowego (zysk na okazyjnym nabyciu aktywów sieci drogerii Dayli), rezultat EBITDA za okres styczeń-wrzesień 2014 roku wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 53 proc. (do 17,4 mln zł), a zysk netto przypisany akcjonariuszom Kerdos Group – o 95 proc., do 11,2 mln zł.