Wojciech Nowakowski, Investment Manager w Grupie Capital Park
Wojciech Nowakowski, Investment Manager w Grupie Capital Park

O planach spółki Capital Park dotyczących inwestycji handlowych w 2015 roku redakcja Retailnet.pl rozmawia z Wojciechem Nowakowski, Investment Managerem w Grupie Capital Park.

Jak wyglądają plany firmy na 2015 rok i przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji na rynku nieruchomości handlowych?

Capital Park opiera swoje pogramy inwestycyjne na obserwacji zmieniającego się rynku i potrzeb konsumentów. W odpowiedzi na trendy dotyczące m.in. zmiany sposobu dokonywania codziennych zakupów oraz oczekiwań konsumentów, którzy chcą od obiektu handlowego czegoś więcej niż tylko urozmaiconej oferty najemców, kontynuujemy poszerzanie portfolio obiektów Vis a Vis oraz intensyfikujemy prace nad projektem rewitalizacji dawnych zakładów Norblina i nad Royal Wilanów.

Przymierzamy się do kolejnego projektu Vis a Vis w Warszawie, w okolicy ul. Przyczółkowej i Pałacowej. Właśnie rozpoczęliśmy prace nad pozyskaniem pozwolenia na budowę.

Zaangażujemy się również w modernizację i przebudowę centrów handlowych starszych generacji. Planujemy przejęcie parków handlowych zlokalizowanych w Trójmieście oraz okolicach Poznania (oba zostaną włączone do portfolio Vis a Vis). Równolegle poszukujemy generalnego wykonawcy inwestycji oraz zabezpieczamy finansowanie bankowe.

Będziemy również kontynuować intensywne działania związane z komercjalizacją obiektu na terenie Norblina. Latem 2015 r. obędzie się uroczyste otwarcie Royal Wilanów.

Jakie są perspektywy rozwoju dla rynku nieruchomości handlowych w Polsce?

Perspektywy rozwoju centrów convenience są bardzo optymistyczne. Stale powiększa się grono najemców chcących zaistnieć na lokalnych rynkach. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku obiektów multifunkcjonalnych. Tocząca się procedura komercjalizacji projektu rewitalizacji zakładów Norblina, ilość marek zainteresowanych unikalnym konceptem jest najlepszym dowodem na to, że wiele marek gotowych jest na działania niestandardowe.

Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.

Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju.

Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.