Dayli

Dayli

Kerdos Group (do listopada br. Hygienika) dynamizuje swój rozwój w Polsce. Sieć drogerii Dayli pozyskała w połowie grudnia br. 13 mln zł w ramach I etapu emisji obligacji i celuje w około 20 mln zł w ramach II etapu (styczeń-luty 2015). 20 grudnia nastąpiło wzmocnienie potencjału biznesowego Dayli poprzez podwyższenie kapitału zakładowego (wpływ 7,6 mln zł).

– W grudniu otworzyliśmy, zgodnie z zapowiedziami, 4 nowe sklepy – w Warszawie, Krakowie, Legionowie i Namysłowie. Dayli posiada obecnie 169 drogerii. Do końca 2015 roku planujemy otworzyć około 70 nowych lokalizacji, z czego około 20 w ramach uruchomionego właśnie programu franczyzowego. Nasza platforma e-hurtu Megatrade24 bardzo nam w tym pomoże. Każdy może tam wejść i zobaczyć, że z nami naprawdę się opłaca robić biznes – mówi Kamil Kliniewski, prezes zarządu Kerdos Group SA.

Podkreśla też, że spółka właśnie uporządkowała strukturę swojej grupy kapitałowej przed spodziewaną już w styczniu finalizacją sprzedaży nierentownego zakładu produkcyjnego w Lublińcu (cena ustalona w umowie warunkowej to 35 mln zł).

– Spółka eMarket, prowadząca działalność e-commerce, trafiła z Kerdos Group SA do Dayli Polska (4,6 mln zł), gdzie zgrupowana jest obecnie już zarówno handel detaliczny, jak również hurtowy i sprzedaż poprzez Internet kierowana do średnich hurtowni oraz franczyzobiorców. Za 1 mln zł sprzedaliśmy spółkę Mega Trade Dystrybucja (nie prowadzi działalności operacyjnej) do spółki Mr. House Europe, która wyjdzie z Grupy Kerdos po wydzieleniu do niej fabryki zlokalizowanej w Lublińcu – wyjaśnia Kamil Kliniewski, prezes zarządu Kerdos Group SA.

Spółka eMarket, zakupiona właśnie przez Dayli Polska, prowadzi platformę e-commerce B2B Megatrade24.com. Dayli zamierza wykorzystać potencjał i doświadczenie, które posiada jako sieć drogerii, do rozwinięcia platformy i rozwoju sprzedaży, poszerzając swój rynek odbiorców o przedsiębiorców. Planowane są również nowe rewolucyjne kanały biznesowe, umożliwiające małym i średnim firmom oraz franczyzobiorcom uzyskać takie warunki handlowe, jakie mają duzi gracze na rynku.

– Przyglądamy się temu, co dzieje się na rynku, znamy potrzeby branży oraz mamy doświadczenie we współpracy z dostawcami. Dlatego platforma B2B jest dla nas kolejnym krokiem rozwoju, tym razem z ofertą skierowaną do małego i średniego biznesu oraz franczyzobiorców – mówi Anna Wierzbicka, dyrektor generalna Dayli.

Megatrade24.com jest platformą zakupową B2B, umożliwiającą zamawianie produktów online z możliwością wyboru transportu do wskazanego miejsca. W swojej ofercie posiada atrakcyjne cenowo produkty drogeryjne i dedykowane promocje przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców.

– Platformę będziemy cały czas rozwijać. Zależy nam na jasnej komunikacji i szybkich realizacjach zamówień. Swoją ofertą oraz specjalnie przygotowanymi promocjami chcielibyśmy szczególnie zachęcić do współpracy franczyzobiorców i niezrzeszonych właścicieli drogerii. Rynek franczyzy w Polsce rozwija się w szybkim tempie, dlatego szczególnie w tej grupie przedsiębiorców upatrujemy przyszłych partnerów biznesowych – zapowiada dyrektor Wierzbicka.

Zdynamizowanie rozwoju Grupy Kerdos w Polsce i za granicą zapewni dodatkowo finansowanie, jakie udostępni prezes Kamil Kliniewski, będący również wiodącym akcjonariuszem spółki. W ostatnich tygodniach zwiększył swoje zaangażowanie już o 4,5 mln zł (3 mln zł obligacje, 1,5 mln zł akcje).

– Łącznie do końca II kwartału zamierzam zainwestować około 30 mln zł w taki sposób, aby kapitał ten najlepiej służył rozwojowi Kerdos Group. Może to być na przykład finansowanie dłużne lub obejmowanie kapitału w spółkach zależnych – mówi Kamil Kliniewski.

– Wszystko wskazuje także na to, iż w Grupie Kerdos pojawi sie nowy zewnętrzny inwestor. To istotnie zwiększyłoby możliwości ekspansji. Rozmowy jeszcze trwają, więc nie mogę ujawnić szczegółów. Horyzont czasowy, jaki przyjmuję w tym przypadku, to luty/marzec 2015 roku – dodaje Prezes Kliniewski.

Kerdos Group poprzez swoją spółkę zależną Poopeys Deutschland (obecnie DC Service GmbH) nabyła przez podwyższenie kapitału za kwotę 1,25 mln euro nowe udziały w jedynej sieci drogerii w Luksemburgu – Meng Drogerie. Dzięki tej transakcji Grupa Kerdos kontroluje już 25 proc. podwyższonego kapitału Meng Drogerie i uzyskała prawo do nominowania jednego członka w 2 osobowym zarządzie Meng Drogerie.

– Przyspieszamy z ekspansją. Zgodnie z zawartymi umowami czas na wykonanie tej transakcji mieliśmy do końca października 2015 r. Objęcie nowych udziałów jest dla nas istotne przede wszystkim dlatego, że spółka Meng Drogerie pozyskała kapitał na rozwój i rośnie jej wartość. Obecnie są w negocjacjach nowe lokalizacje, a już w I kwartale otwieramy kolejne 3 z zapowiadanych. Wartość spółki mocno się zwiększy, więc i my mocno tam teraz przyspieszamy – mówi Kamil Kliniewski, prezes zarządu Kerdos Group SA.

– W pierwszej połowie 2015 roku ma zostać podpisana umowa z dużym partnerem branżowym, co da nam jeszcze więcej możliwości. Szczegóły podamy w pierwszym kwartale. Natomiast najpóźniej w kwietniu 2017 r. sieć Meng powinna już należeć w całości do nas, a jej roczne przychody powinny wynosić wtedy 30-40 mln euro przy bardzo wysokiej rentowności – dodaje.

– Pracujemy również nad kolejnymi lokalizacjami naszych drogerii w innych krajach w Europie Zachodniej. Ich otwarcie planujemy również w 2015 roku – ujawnia Kliniewski.

Grupa kapitałowa skupiona na działalności handlowej – detalicznej i hurtowej – w szczególności w zakresie artykułów higieny osobistej i chemii gospodarczej. Należy do niej sieć drogerii Dayli (obecnie 169 lokalizacji w Polsce). W lipcu 2014 r. Kerdos Group rozpoczął proces przejmowania jedynych drogerii w Luksemburgu (Meng Drogerie). W ramach ekspansji na rynki Europy Zachodniej spółka analizuje możliwe przejęcia sieci drogerii m.in. w Niemczech i we Włoszech. W grudniu 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy warunkowej sprzedaży za 35 mln zł zakładu produkcyjnego – planowana finalizacja w pierwszym kwartale 2015 sprawi, iż wyłącznym zakresem działalności Kerdos Group będzie działalność handlowa.

Narastająco po trzech kwartałach 2014 roku Grupa Kerdos zaksięgowała 174,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (+50 proc. rdr), generując 59,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży (+43 proc. rdr). Oczyszczając wyniki uzyskane w 2013 roku ze zdarzenia jednorazowego (zysk na okazyjnym nabyciu aktywów sieci drogerii Dayli), rezultat EBITDA za okres styczeń-wrzesień 2014 roku wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 53 proc. (do 17,4 mln zł), a zysk netto przypisany akcjonariuszom Kerdos Group – o 95 proc., do 11,2 mln zł.

Do listopada 2014 r. spółka działała pod firmą Hygienika SA. W 2004 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie notowane są jej akcje. Obligacje notowane są na rynku Catalyst.