Wizualizacja CHR Sukcesja
Wizualizacja CHR Sukcesja

W drugiej połowie 2015 roku w Łodzi zostanie oddana do użytku Sukcesja. Ten wielofunkcyjny kompleks, który zapewni swoim klientom nową jakość, będzie miejscem wyjątkowym, z innowacyjną i komplementarną ofertą: handlową, rozrywkową, edukacyjną i kulturalną. Stanie się Smart Public Place, czyli przestrzenią publiczną odpowiadającą na nowe potrzeby łodzian.
Inwestycja, znajdując się w najdynamiczniej rozwijającym się obszarze miasta będzie stanowiła prawdziwą i pożądaną przestrzeń publiczną.

– Tworzymy Sukcesję jako modelowe centrum przyszłości. Będzie to więc miejsce bardzo przyjazne klientom, z dużą ilością światła dziennego i intuicyjnie zaprojektowane. W nowym typie galerii ważną rolę będą odgrywać najnowsze technologie przyjazne najemcom, gościom oraz naszemu środowisku – zapewnia Krzysztof Apostolidis, prezes Fabryki Biznesu, inwestora Sukcesji.

Smart znaczy EKO

W budynku zaprojektowano wiele nowatorskich elementów. Wykorzystane rozwiązania posłużą m.in. poprawie bezpieczeństwa i komfortu klientów oraz przyczynią się do obniżenia kosztów najemców.

Sukcesja to „zielone technologie” najnowszej generacji. Zastosowane ekologiczne rozwiązania, zgodne z certyfikatem BREEAM, spowodują zwiększenie produktywności i przyczynią się do oszczędności kosztów operacyjnych. Inwestycja ta zapewni lepsze warunki pracy dzięki dobrej wentylacji, szczelnej izolacji budynku, która ograniczy straty ciepła do minimum, zwiększonemu komfortowi termicznemu oraz dostępowi do światła dziennego, co poprawi samopoczucie ludzi przebywających wewnątrz. Produktywność w takim budynku wzrośnie o 3-7 proc. BREEAM bierze pod uwagę wiele cech budynku w tym: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportową, materiały i konstrukcję, zarządzanie eksploatacją i realizacją, gospodarkę wodą i odpadami. Budynki z tym certyfikatem zużywają o 40 proc. mniej wody i nawet o 50 proc. mniej energii niż tradycyjne obiekty. Realizacja certyfikowanych budynków jest jeszcze ciągle droższa ze względu na dodatkowe koszty związane z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, ale przekłada się na wyższą wartość rynkową, mniejsze ryzyko inwestycji, optymalizację planowania (poprzez świadomą pełną kontrolę na etapie kolejnych faz projektowych), lepszą jakość funkcjonowania obiektu, wyższą rentowność najmu i niższe koszty eksploatacji. Daje też możliwość monitorowania potrzeb użytkowników budynku i dostosowania do nich warunków wewnętrznych.

Ponadto Sukcesja, jako pierwsze centrum w Polsce będzie miejscem posiadającym bezkolizyjną rampę wjazdową na dwukondygnacyjny parking o szerokości 9 metrów o spadkach dobranych tak, aby wjazd zajmował tylko 1,5 obrotu. W obrębie rampy wjazdowej znajdzie się zbiornik retencyjny, gromadzący wodę deszczową, która zostanie wykorzystana do podlewania roślinności w obiekcie. Oszczędzanie wody, w tym przypadku bieżącej, będzie możliwe także dzięki zaworom napowietrzającym oraz systemom zmniejszającym ilości wody potrzebnej do spłukiwania toalety oraz kontrolującym szczelność instalacji.

Otwarta przestrzeń z dostępem naturalnego światła

Źródłem doświetlenia pasażu w obiekcie będą trzy przeszklone świetliki dachowe, które umożliwią dotarcie do wnętrza obiektu naturalnego światła, choć to nie wszystkie „szklane rozwiązania” zastosowane w obiekcie. Przeszklone zostaną również narożniki obiektu, które są elementami o najlepszej ekspozycji oraz południowa ściana budynku. W większości przypadków fasada będzie oglądana z perspektywy pasażerów tramwaju, autobusu, czy samochodu.

Wizualizacja wnętrza CH-R Sukcesja
Wizualizacja wnętrza CH-R Sukcesja

 

– Nic lepiej nie zadziała, jak pokazanie wnętrza i ciekawej przestrzeni. Dając namiastkę światła dziennego wracamy do pierwotnej formy handlu i przywołujemy wszystkim miłe wspomnienia z „bazaru pod gołym niebem”, tłocznego targowiska czy też gwarnej uliczki handlowej w mieście – mówi Agnieszka Staszczyszyn, architekt studia Group-Arch, autora projektu Sukcesji.

Atrakcyjne zagospodarowanie terenu

W Sukcesji zastosowane zostaną nie tylko nowatorskie rozwiązania związane z technologią i budownictwem, ale także z zagospodarowaniem terenu wokół całego obiektu. Centrum będzie miejscem otwartym na przestrzeń publiczną, z fontanną i elementami małej architektury w strefie głównych wejść. Od ulicy Rembielińskiego powstanie rekonstrukcja pierwszej mapy Łodzi, która po zmroku zachwyci przechodniów pięknymi świetlnymi iluminacjami. Ponadto na dachu inwestycji, w obrębie strefy wolnego czasu, powstaje zielony dach dostępny dla mieszkańców miasta, na którym będą odbywały się koncerty i eventy „pod chmurką”.