prognozy dla brytyjskiej sprzedaży omni-channel

Brytyjscy sprzedawcy omni-channel zamierzają w 2015 roku inwestować w technologie i logistykę, mając na celu zwiększenie sprzedaży i zredukowanie kosztów – wynika z raportu opublikowanego przez firmę TLT.

Jak napisał w raporcie Perran Jervis, head of retail w TLT, brytyjscy sprzedawcy wielokanałowi mają wielkie nadzieje związane z 2015 rokiem. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w minionym roku zaobserwowano silny wzrost optymizmu konsumenckiego, a wyniki sprzedaży pozwalają sądzić, że rynek poradził sobie z latami kryzysowymi i wszedł w fazę wschodzącą. Największych wzrostów spodziewać się mogą sprzedawcy ubrań, kosmetyków oraz  AGD.

Rosnąca konkurencja w omni-channel

Brytyjscy sprzedawcy omni-channel przywiązują wielką wagę do ekspansji międzynarodowej, podchodzą do niej jednak ostrożnie i z rozwagą wybierają rynki, na które planują wejść. Nie ma bowiem pewności co do tego, w jakim tempie odradza się wzrost ekonomiczny w poszczególnych rejonach świata.

Istnieje również spora niepewność co do tego, w jakim kierunku będzie się rozwijała sprzedaż wielokanałowa i jak będą zmieniały się zachowania zakupowe klientów. Zacieśnia się też rynkowa konkurencja, szczególnie ze strony graczy pure-play.

Internet stawia wymagania

„Klienci nigdy nie mieli tak szerokiego wyboru oferty oraz sposobów robienia zakupów i dostępu do informacji o różnicy pomiędzy cenami. Sprzedaż internetowa skutecznie zrównuje ze sobą wszystkich uczestników rynku.” – twierdzi Perran Jervis.

Jak wynika z raportu, brytyjscy sprzedawcy wielokanałowi przewidują średnio, że sprzedaż wzrośnie w 2015 roku o 4,7%. Co piąty z badanych oczekuje, że rynek urośnie o 10%. Sprzedawcy nie mają wątpliwości, że rynek się odradza, twierdzi tak 86% z nich. 71% oczekuje, że w tym roku osiągnie lepsze wyniki sprzedaży niż w 2014.

Wojna cenowa trwa

Mimo to, 35% ankietowanych przygotowuje się do obniżania cen, mając świadomość zagrożeń oraz szykując się na walkę o wzrost sprzedaży. Mniej niż jedna czwarta sprzedawców wierzy w to, że ceny wzrosną, choćby minimalnie.

Najważniejszym źródłem finansowania ekspansji firmy będą pożyczki bankowe (49%) oraz fundusze własne. 18% sprzedawców chce korzystać z pomocy prywatnych inwestorów, 6% wejść na giełdę, a 6% sprzedawać swoje aktywa. Z badań wynika, że rośnie zaufanie brytyjskich sprzedawców do sektora bankowego i możliwości pozyskiwania kredytów na działalność.

Rozwój click and collect

Rok 2015 będzie dla brytyjskich sprzedawców rokiem inwestycji. 39% z nich deklaruje, że zamierza wydawać więcej niż w 2014 roku, a większość z nich ma zamiar skierować fundusze na rozwój online. Mimo to 67% uważa, że sklepy stacjonarne są „kluczowe” dla ich przyszłości. 73% zamierza utrzymać taką samą liczbę salonów sprzedaży, bądź ją powiększyć. Zmieni się jednak sposób prowadzenia sprzedaży naziemnej.

Ponad dwie trzecie sprzedawców zamierza oferować klientom usługę click and collect, z czego większość wyznaczy w tym celu odpowiednie punkty w salonach sprzedaży (83%). Niektórzy uważają, że głównym przeznaczeniem sklepów będzie przede wszystkim prezentowanie części oferty dostępnej online (31%). Inni uważają z kolei, że sprzedawcy będą potrzebowali mniejszej liczby sklepów, za to o większej powierzchni (46%).

Cel: Stany Zjednoczone i Chiny

Większość brytyjskich sprzedawców już weszła na rynki zagraniczne (58%), albo planuje to uczynić. Za najbardziej atrakcyjny rynek uważają Stany Zjednoczone (39%), a także Niemcy (26%), Chiny (22%) oraz Indie (20%).

Na dalsze miejsca spadły Brazylia i Rosja, które jeszcze w zeszłym roku znajdowały się wśród pięciu najczęściej wybieranych destynacji dla ekspansji zagranicznej. Jest to spowodowane ich słabszymi wynikami ekonomicznymi oraz barierami, które utrudniają prowadzenie sprzedaży na tych rynkach.

Personalizacja zakupów

Zdecydowana większość sprzedawców omni-channel już sprzedaje bądź zamierza sprzedawać online poza granicami Wielkiej Brytanii (72%). Jest to kanał, który umożliwia szybką i stosunkowo tanią ekspansję oraz szybkie wyjście z danego rynku, gdyby sprzedaż nie spełniała oczekiwań.

Rośnie entuzjazm sprzedawców dla nowych technologii, ponieważ zwiększają one efektywność i przyspieszają wzrost. 57% zamierza inwestować w 2015 roku w nowe technologie, a 51% zamierza zwiększyć na nie wydatki. Jednak 58% uważa, że planowany budżet przeznaczony na technologie będzie za mały w stosunku do potrzeb. Inwestycje w nowe systemy mają pomóc zwiększyć sprzedaż (57%) oraz zredukować koszty działalności (32%).

Technologie obniżą koszty

Głównym obszarem inwestycji będą technologie, które mają pomóc personalizować sprzedaż (56%). 51% planuje zastąpić stare bądź nieefektywne systemy, 44% zapewnić komunikację między systemami. Tyle samo chce stworzyć spójne profile klientów, a 41% zyskać jeden podgląd inwentarza.

Raport Retail growth strategies report 2015 został sporządzony dla firmy TLT LLP. W ankiecie wzięło udział 100 wiodących brytyjskich sprzedawców wielokanałowych.

Brytyjska firma prawnicza TLT świadczy usługi konsultingowe m.in. dla sektora handlu detalicznego. W okresie rozliczeniowym 2013/2014 jej obroty wynosiły 58 milionów funtów. Firma zatrudnia 871 osób, jej siedziba znajduje się w Bristolu.