Flagowy salon CCC, fot. CCC
Flagowy salon CCC
Flagowy salon CCC, fot. CCC
Flagowy salon CCC

Zarząd spółki CCC SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2014 wyniosły 228,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 42 proc.

Przychody za okres styczeń – grudzień 2014 roku, wyniosły 2.011,1mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o 22,4 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za grudzień wyniosły 222,4mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 38,4 proc., narastająco za okres styczeń – grudzień wyniosły 1.930,0 mln zł i były wyższe o 23,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Przypomnijmy, na koniec III kwartału 2014 roku spółka posiadała sieć sklepów własnych i agencyjnych (443 w Polsce, 75 w Czechach,28 na Słowacji, 55 na Węgrzech, 12 w Austrii, 7 w Chorwacji, 2 w Turcji, 15 w Niemczech, 4 na Słowenii,) oraz sklepy franczyzowe (9 w Polsce, 25 w Rumunii, 5 w Rosji, 6 na Łotwie, 2 w Kazachstanie i 4 na Ukrainie).

W ostatnim czasie do najważniejszych działań spółki można zaliczyć otwarcie największego salonu w historii sieci, który ruszył pod koniec 2014 roku w Niemczech oraz początek ekspansji na rynku rumuńskim.