Flagowy salon CCC, fot. CCC
Flagowy salon CCC

Zarząd spółki CCC SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2014 wyniosły 228,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 42 proc.

Przychody za okres styczeń – grudzień 2014 roku, wyniosły 2.011,1mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o 22,4 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za grudzień wyniosły 222,4mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 38,4 proc., narastająco za okres styczeń – grudzień wyniosły 1.930,0 mln zł i były wyższe o 23,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Przypomnijmy, na koniec III kwartału 2014 roku spółka posiadała sieć sklepów własnych i agencyjnych (443 w Polsce, 75 w Czechach,28 na Słowacji, 55 na Węgrzech, 12 w Austrii, 7 w Chorwacji, 2 w Turcji, 15 w Niemczech, 4 na Słowenii,) oraz sklepy franczyzowe (9 w Polsce, 25 w Rumunii, 5 w Rosji, 6 na Łotwie, 2 w Kazachstanie i 4 na Ukrainie).

W ostatnim czasie do najważniejszych działań spółki można zaliczyć otwarcie największego salonu w historii sieci, który ruszył pod koniec 2014 roku w Niemczech oraz początek ekspansji na rynku rumuńskim.