Salon Wojas
Salon Wojas

Zarząd spółki Wojas SA poinformował, że wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez spółkę w grudniu 2014 roku wyniosła 23 195 tys. zł i była wyższa o 24,2 proc. od osiągniętych w grudniu 2013 roku.

W okresie styczeń – grudzień 2014 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 215 003 tys. zł i była wyższa o 14,5 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w grudniu 2014 roku wyniosły 15 683 tys. zł i były wyższe o 10 proc. od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku. Narastająco w okresie styczeń – grudzień 2014 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 174 582 tys. zł i były wyższe o 21,1 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jak już informowaliśmy, po trzech kwartałach 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Wojas SA wyniosły 148,5 mln zł, co oznacza wzrost o 16,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Wzrost sprzedaży, jak poinformowano, wynika z większej sprzedaży w sieci detalicznej – wzrost sprzedaży o 24,7 proc., przy spadku sprzedaży o 10,5 proc. w kanale hurt i pozostałe.

Aktualnie Wojas SA posiada ponad 160 sklepów z czego ponad 150 jest zlokalizowanych w Polsce, 8 na Słowacji i 2 w Czechach.