Kolekcja Coccodrillo
Kolekcja Coccodrillo

Obecnie właściciel marki Coccodrillo ma 214 placówek handlowych w kraju (własnych i franczyzowych), co oznacza wzrost o 27 sklepów. Na całym świecie sieć sklepów dystrybutora i producenta odzieży dziecięcej pod koniec grudnia 2014 r. liczyła 364 placówek czyli o 6 proc. więcej niż w 2013 r. (342). CDRL, właściciel marki Coccodrillo ma mocną pozycję w Europie Środkowej, a jego sklepy działają na czterech kontynentach, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Chinach czy Brazylii.

– Kończymy bardzo udany rok dla CDRL i marki Coccodrillo. W Polsce nasza sieć zwiększyła się o 27 sklepów i chcemy podtrzymać to tempo rozwoju również w przyszłym roku. Pracujemy też nad ekspansją zagraniczną i obserwujemy kolejne rynki na których chcemy być obecni – mówi Marek Dworczak prezes CDRL.

W skład polskiej sieci handlowej wchodzi obecnie 79 sklepów własnych i 135 sklepów agencyjnych. W Unii Europejskiej spółka ma łącznie (wliczając Polskę) 80 sklepów własnych , 187 agencyjnych oraz 72 sklepy typu „shop in shop”. Poza UE działają 22 sklepy pod marką Coccodrillo i 3 sklepy typu „shop in shop”.

W październiku spółka z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną z której pozyskała 14,9 mln zł brutto na rozwój. Cześć z tych środków jest przeznaczona na rozbudowę sieci sprzedaży.
– W tym roku CDRL spłaciło obligacje, które były notowane na rynku Catalyst. Równocześnie rozpoczęliśmy ofertę publiczną, która zakończyła się sukcesem i debiutem na rynku głównym GPW. Po wynikach za III kwartał, potwierdziliśmy też naszą całoroczną prognozę finansową. Jak widać był to bardzo ważny i udany rok dla naszej spółki – zaznaczył Tomasz Przybyła wiceprezes CDRL.

CDRL zadebiutowało na GPW w dniu 28 października. Oferta publiczna spółki spotkała się z dużym zainteresowaniem o czym świadczy fakt, że stopa redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła aż 81,75 proc.

Spółka planuje m.in. dalszą rozbudowę sieci sprzedaży a także rozwój sklepu internetowego i inwestycje w logistykę. Bardzo ważnym wydarzeniem przyszłego roku, będzie uruchomienie nowej wersji sklepu internetowego, dzięki któremu CDRL będzie mogło prowadzić sprzedaż praktycznie w całej Europie.

W prospekcie spółka przedstawiła prognozę wyników na cały 2014 r. Zgodnie z nią skonsolidowany zysk netto wyniesie 10,868 mln zł i będzie wyższy o 258,2 proc. od osiągniętego w poprzednim roku. Wynik EBITDA ma wzrosnąć o 81,3 proc. do 18,448 mln zł a przychody o 7,2 proc. rok do roku do 159,386 mln zł. Prognoza została potwierdzona po wynikach za III kwartał.