Sklep Dayli
Sklep Dayli

Kerdos Group SA zgodnie z zapowiedziami dynamizuje rozwój sieci drogerii Dayli w kanale tradycyjnym oraz w ramach e-commerce. Po czterech otwarciach w grudniu 2014, obecnie działa 169 drogerii Dayli. Do końca 2015 roku spółka zamierza otworzyć około 50 nowych własnych drogerii oraz około 20 w ramach uruchamianego obecnie programu franczyzowego.

– Na bazie obecnych analiz rynkowych i możliwości biznesowych zakładamy, że sieć Dayli powinna mieć na koniec 2017 roku już 300-350 sklepów. Zamierzamy również rozwinąć sprzedaż poprzez internet– zapowiada Kamil Kliniewski, prezes zarządu Kerdos Group SA.

Dayli, spółka zależna Kerdos Group, pozyskała właśnie inwestora spoza Grupy Kerdos. Za ponad 24 mln zł obejmie on nowe akcje Dayli, stanowiące ponad 24 proc. w podwyższonym kapitale (całość środków trafi do Dayli). Umowa inwestycyjna przewiduje rozszerzenie składu zarządu spółki Dayli oraz rady nadzorczej – będą to osoby wskazane przez nowego inwestora (Mezzo Capital). Nowe akcje obejmą również dotychczasowi udziałowcy – BB Royal Holding i Kerdos Group SA. Dodatkowo ekspansję Dayli wspiera finansowanie dłużne. W pierwszym etapie emisji 3-letnich zabezpieczonych obligacji Kerdos Group pozyskała 13 mln zł, natomiast w I kwartale br. w ramach drugiego etapu emisji obligacji spodziewane jest pozyskanie kolejnych środków.

– Drogerie są bardzo atrakcyjnym obszarem handlu detalicznego, gdyż pozwalają na uzyskiwanie zdecydowanie wyższych marż niż w przypadku asortymentu spożywczego. Dlatego konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju, widząc, że to właśnie teraz jest dobry czas na inwestycje rozwojowe w naszej branży. Dlatego też wielu inwestorów jest zainteresowanych współpracą z nami, rozmowy trwają. Chodzi tu zarówno o fundusze private equity, jak również inwestorów branżowych – mówi prezes Kliniewski.

Zarząd spółki zapowiedział pod koniec 2014 roku, iż zainwestuje w spółki Grupy Kerdos w najbliższym czasie około 30 mln zł. Proces ten już się rozpoczął. Prezes Kliniewski nabył ostatnio poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę TC Capital obligacje o łącznej wartości 4 mln zł, a TC Capital pod koniec ubiegłego roku (listopad-grudzieo) dokupił również akcji Kerdos Group na rynku regulowanym (sesje GPW). TC Capital kupił również akcje z ostatniej nowej emisji Kerdos Group (do listopada Hygienika SA) za ponad 7,4 mln zł po cenie 3 zł za sztukę.

– Obejmowałem w przeszłości akcje, udzielałem pożyczek, uwiarygodniłem ostatnio własnym kapitałem emisję obligacji. Planuję również dokapitalizować spółki grupy kapitałowej, aby umożliwić im szybszy rozwój – komentuje Kamil Kliniewski.

Ważnym aspektem możliwości rozwojowych Grupy Kerdos jest również finalizowana w tym miesiącu sprzedaż nierentownego od lat zakładu produkcyjnego w Lubliocu.

Kerdos Group SA – Grupa kapitałowa skupiona na działalności handlowej – detalicznej i hurtowej – w szczególności w zakresie artykułów higieny osobistej i chemii gospodarczej. Należy do niej sieć drogerii Dayli (obecnie 169 lokalizacji w Polsce). W lipcu 2014 r. Kerdos Group rozpoczął proces przejmowania jedynych drogerii w Luksemburgu (Meng Drogerie). W ramach ekspansji na rynki Europy Zachodniej spółka analizuje możliwe przejęcia sieci drogerii m.in. w Niemczech i we Włoszech. W grudniu 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy warunkowej sprzedaży za 35 mln zł zakładu produkcyjnego – planowana finalizacja w I kwartale 2015 sprawi, iż wyłącznym zakresem działalności Kerdos Group będzie działalność handlowa.
Do listopada 2014 r. spółka działała pod firmą Hygienika SA. W 2004 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie notowane są jej akcje. Obligacje notowane są na rynku Catalyst.