Optivo personalizuje mailing dla TUI

Największy europejski touroperator TUI.com przeprowadził z pomocą firmy Optivo kampanię mailingową opartą na segmentacji.

W efekcie kampanii wzrosła liczba nowych rezerwacji dokonywanych na stronie TUI.com, a współczynniki open rate oraz click rate wzrosły odpowiednio o 55% oraz o 42%. W ramach kampanii przeprowadzono segmentację klientów touroperatora, dzieląc ich na trzy grupy: „nie otwierających”, „nie klikających” i „nie nabywających”.

Platforma Optivo Broadmail

Do każdej z tych grup skierowano następnie odpowiednio dobrane treści. Procesy wysyłkowe zostały zautomatyzowane dzięki zastosowaniu platformy Optivo Broadmail. Strategia kampanii została przygotowana przez zespół konsultantów Optivo.

Aby zaktywizować klientów TUI, Optivo przeprowadziło trzy kampanie pokontrolne. Każda z nich była skierowana do konkretnej grupy klientów, które wydzielono na podstawie ich aktywności.

Segmentacja klientów

Celem kampanii skierowanej do grupy osób „nieotwierających” maile była ich ponowna aktywizacja. Optivo chciało zachęcić użytkowników do tego, by zaczęli otwierać maile. Wzięto więc pod uwagę czynniki takie jak czas wysyłki i temat newslettera. Przeprowadzano również testy A/B i na ich podstawie określano, czy wysłany mailing okazał się dla respondentów interesujący.

Kolejną kampanię skierowano do osób, które co prawda otwierały newsletter TUI.com, ale nie klikały w żaden z linków. Aby ich zaktywizować, zmieniono wygląd newslettera oraz spersonalizowano wysyłane do klientów treści, aby przyciągnąć uwagę. W trakcie trwania kampanii grupa ta, podobnie jak pierwsza, nie otrzymywała regularnego newslettera. Tutaj również zastosowano testy A/B, na podstawie których dobrano odpowiedni design mailingu.

Indywidualny mailing

Ostatnią grupę subskrybentów stanowili ci, którzy otwierali maile i w ciągu ostatniego miesiąca kliknęli w co najmniej jeden link, lecz nie dokonali żadnej rezerwacji. Do tej grupy wysyłano więc zindywidualizowane oferty last-minute. Subskrybenci z tej grupy otrzymywali ponadto regularny newsletter TUI.

Firma Optivo dostarcza rozwiązania z zakresu e-mail marketingu i sprzedaży wielokanałowej. Centrala firmy mieści się w Berlinie, firma działa również na kilku europejskich rynkach, między innymi w Polsce. Oferta firmy obejmuje działania, takie jak wysyłka newsletterów i wiadomości w ramach kampanii, poprzez usługi biznesowe i konsulting, aż po stałą wymianę know-how. Optivo obsługuje ponad 1 000 klientów. Od 2013 roku firma jest częścią koncernu Deutsche Post DHL.