zakupy_kobiety

zakupy_kobiety

Długo zapowiadana ustawa o prawach konsumenta oraz zmiany w kodeksie cywilnym weszły w ostatnich dniach w życie. Nowe zasady dotyczą zakupów w sklepach tradycyjnych, w e-sklepach i na pokazach. Według UOKiK konsumenci zyskali też nowe możliwości przy składaniu reklamacji.

Najważniejsze zasady, które obowiązują sprzedawców:

  1. Rozszerzony obowiązek informacyjny sprzedawców – dotyczący umów zawieranych w warunkach typowych (w sklepach stacjonarnych) i nietypowych (przez internet, telefon, na pokazie). Chodzi np. o informacje o łącznej cenie do zapłaty czy kosztach zwrotu produktu w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem.
  2. Uzyskanie wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność – nie może to wynikać z zastosowania opcji domyślnej. Niedopuszczalne jest zatem, aby była automatycznie zaznaczona w chwili otwarcia zakładki przez klienta. Jeżeli zabraknie wyraźnej zgody, konsument nie będzie musiał ponosić tych opłat.
  3. Rękojmia, czyli większa swoboda zgłaszania zastrzeżeń – konsument może od razu żądać: naprawy, wymiany, obniżenia ceny (klient musi zaproponować o ile),odstąpienia od umowy (tylko, jeżeli wada jest istotna).
  4. Odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz trwa 2 lata od jej wydania – natomiast 14 dni to czas, w którym przedsiębiorca musi ustosunkować się do roszczenia klienta (uwaga – nie dotyczy to odstąpienia od umowy).
  5. Nowe zasady zawierania umów na odległość – 14 dni na odstąpienie od umowy – obecnie jest to termin 10 dni. Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, to może z niego skorzystać w ciągu 12 miesięcy (obecnie 3 miesiące). Sprzedawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania go przez konsumenta, chyba że klient sam zaproponował firmę kurierską. Przy e-zamówieniu z obowiązkiem zapłaty konsument musi wyraźnie potwierdzić, że wie o konieczności zapłaty za usługę/produkt. Jeżeli zamówienie odbywa się przez naciśnięcie przycisku lub użycie podobnej funkcji, sprzedawca powinien zadbać o ich czytelne oznaczenie słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym.
  6. Gwarancja – obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w gwarancji. 2 lata – tyle trwa gwarancja, jeżeli gwarant nie określił czasu jej obowiązywania. 14 dni – to czas, w którym gwarant musi naprawić/wymienić towar, chyba że w dokumencie gwarancyjnym został określony inny termin.