Top Secret
Top Secret

O 11,1 proc. do 60,6 mln zł wzrosły w grudniu obroty Grupy Redan w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Narastająco w skali całego 2014 r. przychody Grupy w ujęciu r./r. zwiększyły o 7,3 proc. do 503,8 mln zł.

– Wyniki sprzedażowe osiągnięte w grudniu stanowiły kontynuacje trendów z poprzednich miesięcy minionego roku. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z utrzymania wysokiej dynamiki sprzedaży w segmencie dyskontowym TXM. Ta część naszego biznesu systematycznie notuje wzrosty obrotów potwierdzając bardzo dobre dopasowanie oferty do oczekiwań klientów – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan S.A. Podkreślił, że satysfakcjonujący jest także rozwój segmentu modowego. – W grudniu w segmencie modowym, podobnie jak w poprzednich miesiącach, w Polsce sprzedaż rosła szybciej niż powierzchnia sieci sklepów. Te pozytywne efekty niestety zostały jednak zniwelowane przez silną dewaluację walut na rynkach wschodnich, na których jesteśmy obecni – dodał Bogusz Kruszyński.

W skali całej Grupy Redan przychody w grudniu 2014 r. wyniosły 60,6 mln zł, czyli o 11,1 proc. więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Narastająco przez wszystkie 12 miesięcy minionego roku obroty Grupy Kapitałowej wzrosły o 7,3 proc. i wyniosły 503,8 mln zł. Na koniec grudnia powierzchnia handlowa Grupy wyniosła 107,8 tys. mkw., co oznacza wzrost o 8,1 proc. w porównaniu do grudnia 2013 r.

Sieć dyskontów odzieżowych TXM w minionym miesiącu uzyskała 35,1 mln zł obrotów, czyli o 24,4 proc. więcej niż przed rokiem. Narastająco od stycznia do grudnia 2014 r. ten segment zanotował poprawę sprzedaży w ujęciu r./r. o 15,2 proc. do 275,1 mln zł. Sieć sprzedaży sektora dyskontowego na koniec minionego miesiąca liczyła 309 sklepów własnych o łącznej powierzchni 66 tys. mkw. i była o 5,3 proc. większa niż w grudniu 2013 r.

W sektorze modowym grudniowa sprzedaż odzieży i akcesoriów marek Top Secret, Troll i Drywash była o 2,8 proc. niższa niż przed rokiem i wyniosła 25,2 mln zł. Z tego sprzedaż na rynku polskim wrosła o 11,8 proc., a na rynkach zagranicznych spadła o 53 proc. Narastająco w całym 2014 r. segment fashion wypracował 224,2 mln zł obrotów, czyli 1 proc. mniej niż rok wcześniej. Z tego sprzedaż na rynku polskim zanotowała wzrost o 12,8 proc., a na rynkach zagranicznych spadek o 33 proc.

– Udział sprzedaży zagranicznej segmentu modowego w łącznych przychodach Grupy jest niewielki i stanowi jedynie 8 proc. Skala dewaluacji hrywny na przestrzeni całego minionego roku oraz rubla w ostatnim kwartale 2014 r. była jednak na tyle duża, że konsekwencje tych procesów w znaczącym stopniu ograniczają korzyści osiągnięte ze zwiększenia sprzedaży segmentu fashion w naszym kraju – podkreśla Bogusz Kruszyński.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i Drywash na koniec grudnia 2014 r. miały łączną powierzchnię 41,8 tys. mkw. i były na poziomie 7,4 proc. wyższym niż w grudniu 2013 r.

Sprzedaż artykułów Grupy Redan poprzez sklepy internetowe w grudniu 2014 r. osiągnęła poziom 3,5 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu r./r. o 6,8 proc. Narastająco przez 12 miesięcy 2014 r. sprzedaż w kanale e-commerce wyniosła 30,6 mln zł i wzrosła r./r. o 5,6 proc.

Redan SA jest operatorem marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM TextilMarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM TextilMarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.