Miejsca zakupu dóbr luksusowych
Miejsca zakupu dóbr luksusowych

Jednym z ważniejszych trendów na rynku dóbr luksusowych, jaki wskazują obecnie firmy z tego rynku, jest wzrost znaczenia internetu jako kanału sprzedaży.

Polacy coraz chętniej dokonują zakupów przez internet, także zakupów dóbr i usług luksusowych. Obecnie już blisko jeden na pięciu Polaków o ponadprzeciętnych dochodach przyznaje, że dokonywał zakupów dóbr luksusowych w ten sposób – wynika z raportu KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”

E-zakupy

Głównym motywem, dla którego osoby o ponadprzeciętnych dochodach kupują dobra luksusowe przez internet, jest wygoda. Dość duży odsetek zamożnych i bogatych Polaków kupuje przez Internet ze względu na szerszy wybór niż w salonach stacjonarnych. Co ciekawe, dość duży odsetek badanych w raporcie wybiera internet ze względu na niższe ceny. Zdecydowanie najczęściej odpowiedź tę wskazywały osoby bardzo zamożne. To pokazuje, że znacząca część osób zamożnych aspiruje do znalezienia się w sferze luksusowej – kupuje luksusowe dobra i usługi, ale ze względu na mniejsze dochody poszukuje okazji cenowych.

– W skali UE Polska według wielorakich badań i komentarzy jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce (obecnie także w zakresie handlu mobilnego). W szeroko rozumianym segmencie luksusowym czynnikami wymienianymi jako te, które mają wpływ na wzrost dynamiki sprzedaży, są m.in.: niedostępność wielu marek modowych na rynku polskim bądź lokalnym (dostępne tylko na stronach www), szerokość oferty (e-oferta szersza niż ta dostępna w ewentualnym butiku), brak tzw. bariery wejścia (kupujący w Internecie niekoniecznie zdecydowałby się na odwiedzenie ekskluzywnego salonu), domniemana korzyść cenowa (występująca opinia o niższych cenach handlowych produktów w Internecie), gwarancja autentyczności produktu (o ile zakupy odbywają się na własnych stronach www poszczególnych domów mody). Jeśli chodzi o podmioty działające bezpośrednio na naszym rynku – podstawowym składnikiem, wokół którego budowane są projekty e-commerce, są korzyści cenowe związane z wyprzedażami – mówi Mariusz Kaczmarczyk dyrektor zarządzający, Paradise Group.

– Sprzedaż starszych kolekcji z upustem cenowym jest dominującym motywem handlowym większości istniejących e-ofert w obecnym stadium rozwoju rynku. Sprzedaż online w segmencie luksusowym będzie się dalej rozwijać, zarówno poprzez poprawienie jakości oferty już funkcjonujących podmiotów, jak i przede wszystkim poprzez stopniowe zwiększenie dostępności zakupów online, także w polskiej wersji językowej i/lub z polskimi centrami obsługi klienta, ze strony silnych i rozpoznawalnych marek semi luxury, które na polskim rynku e-commerce nie są jeszcze obecne – dodał Mariusz Kaczmarczyk

Salony stacjonarne

Rosnąca popularność internetu jako kanału sprzedaży nie oznacza jednak, że salony stacjonarne odejdą do lamusa. W przypadku rynku dóbr luksusowych salony sprzedaży odgrywają szczególnie istotną rolę. Są miejscem prezentacji produktów i dają możliwość konsultacji z profesjonalnym sprzedawcą. Dla wielu klientów wizyta w luksusowym salonie sama w sobie jest przyjemnym doświadczeniem.

Blisko połowa badanych osób o ponadprzeciętnych dochodach odwiedza salony stacjonarne, ponieważ przed zakupem chce dokładnie obejrzeć dany produkt. Ważne jest także profesjonalne doradztwo oraz indywidualne podejście sprzedawcy.

Raport KPMG w Polsce pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014” jest piątą edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Celem tegorocznej edycji badania było ukazanie profilu bogatego Polaka – kim jest, jakie są jego potrzeby i oczekiwania, jakie dobra i usługi nabywa. Tegoroczna edycja raportu oparta jest na badaniu na próbie ponad sześciuset zamożnych i bogatych Polaków, przeprowadzonym we wrześniu i październiku 2014 roku przy wykorzystaniu metody wywiadów telefonicznych CATI. W badaniu wzięły udział osoby o dochodzie miesięcznym brutto wynoszącym co najmniej 7 127 zł.