Thomas Kurzman, prezes GTC SA.
Thomas Kurzman, prezes GTC SA.

W związku z informacjami o spadku wartość godziwej portfela nieruchomości Globe Trade Centre SA i prowadzeniu negocjacji w zakresie restrukturyzacji kredytów pod inwestycje m.in. handlowe, redakcja Retailnet o komentarz poprosiła Thomasa Kurzmanna, prezesa GTC SA.

Czy spółka planuje sprzedawać obiekty handlowe ze swojego portfela?

Strategia GTC, która zakłada m.in. sprzedaż aktywów, które nie wchodzą w skład działalności podstawowej spółki oraz te aktywa których wartość jest optymalna, pozostaje aktualna. Na tym etapie nie ujawniamy, które konkretnie aktywa planujemy sprzedać. Takich informacji będziemy mogli udzielić po sfinalizowaniu transakcji.

Czy pozyskane kwoty zostaną przeznaczone na spłatę kredytów, a może realizację centrów handlowych w Warszawie?

Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na oddłużenie spółki i na finansowanie jej strategii rozwoju.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją budowa Galerii Wilanów i Galerii Północnej może zostać przesunięta w czasie?

Nie. Jedyne przesunięcia w czasie mogą na tym etapie zależeć wyłącznie od procedur związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę.

A jak wygląda kwestia rozmów z akcjonariuszami dotyczącymi emisji nowych akcji?

Plany podniesienia kapitału spółki poprzez emisję akcji pozostają aktualne.

Przypomnijmy, 19 stycznia zarząd Globe Trade Centre SA poinformował, że wartość godziwa portfela nieruchomości spółki, która zostanie uwzględniona w raporcie finansowym za ubiegły rok będzie o około 132 mln euro niższa od wskazanej w raporcie za trzeci kwartał 2014 r. Spadek dotyczy głównie aktywów znajdujących się w mniejszych miastach w Rumunii, Chorwacji i Bułgarii, a także aktywów wchodzących w skład banku ziemi w Budapeszcie.

Wyniki dokonanych odpisów spowodują naruszenie zobowiązań w kilku umowach kredytowych w zakresie wskaźników LTV. Dlatego GTC prowadzi negocjacje z kredytodawcami w zakresie restrukturyzacji kredytów, a także rozważa sprzedaż niektórych centrów handlowych.
Jednak zarząd GTC podkreśla, że na podstawie danych ma koniec grudnia 2014 roku wskaźnik zadłużenia spółki wynosiłby 58 proc. Polityką spółki jest utrzymanie wskaźnika zadłużenia na poziomie od 40 proc. do 60 proc. Obecnie GTC posiada środki pieniężne i ich ekwiwalenty w szacunkowej kwocie 78 mln euro.

Globe Trade Centre SA powstała w 1994 roku w Warszawie. Spółka obecnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w 3 kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowych. Obecnie spółka przygotuje się do budowy dwóch centrów handlowych w Warszawie, Galerii Wilanów i Galerii Północnej.