salesforce strategie marketingowe ecommerce

Ankieta została przeprowadzona wśród ponad 5 tys. marketingowców na całym świecie. Wnioski są jednoznaczne – przekaz kierowany do konsumentów musi być spójny, spersonalizowany i trafiać do nich w odpowiednim momencie.

Aż 84% ankietowanych podkreśla, że tegoroczne budżety marketingowe zostaną zwiększone, lub przynajmniej utrzymane na dotychczasowym poziomie. Priorytetem jest wzmocnienie przekazu marketingowego i reklamowego na portalach społecznościowych oraz za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Promocja w social mediach

Obecnie realizowane strategie marketingowe muszą być dostosowane do zmieniających się trendów konsumenckich. To wymaga korzystania z innych narzędzi i koncentrowania się na innych priorytetach. 86% przebadanych przez Salesforce i LinkedIn marketingowców przyznaje, że kluczowe jest stworzenie spójnego przekazu we wszystkich kanałach i na każdym etapie podejmowania przez klienta decyzji zakupowej. Dlatego tak ważne jest korzystanie z możliwości jakie dają mobilne aplikacje, a także analizowanie zachowań konsumentów, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby.

Media społecznościowe są doskonałym miejscem, aby dotrzeć ze swoim przekazem marketingowym do sprecyzowanej grupy odbiorców. Tak uważa już 64% respondentów, podczas gdy jeszcze rok temu podobnego zdania było jedynie 25% marketingowców.

To znajduje swoje odzwierciedlenie również w kwestiach finansowych. Budżety reklamowo-marketingowe przeznaczane na promocję w mediach społecznościowych rosną najszybciej z pośród wszystkich internetowych kanałów promocyjnych. Co więcej, 70% przebadanych dodało, że zamierza zwiększyć wydatki reklamowe ponoszone w tym kanale.

E-mail marketing a konwersja

Równie ważna jak przekaz w mediach społecznościowych staje się promocja za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dzięki temu zyskuje się pewność, że przekaz reklamowy trafi do konkretnego odbiorcy w odpowiednim czasie. 68% marketingowców przyznaje, że już wdrożyło ten kanał promocji do strategii marketingowych. To o 20 punktów procentowych więcej niż podczas ubiegłorocznych badań.

65% respondentów zamierza zwiększyć wydatki na reklamy w postaci tzw. powiadomień push, o 32% więcej niż przed rokiem. Jak ważny jest to kanał promocji wskazuje jeszcze jeden fakt: już 58% firm posiada specjalny zespół, który odpowiada za mobilny marketing. W 2014 roku takich specjalistów posiadało jedynie 35% przebadanych przedsiębiorstw.

Kluczową rolę w marketingu internetowym odgrywają także maile. 73% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że maile stanowią podstawę ich działań promocyjnych, a 92% dodaje, że zapewniają one wysoki wskaźnik konwersji.