cee raport internet ecommerce sociomantic

Dynamiczny rozwój branży e-commerce w naszej części Europy hamowany jest m.in. przez zawirowania polityczne, przepisy prawne, czy niedostępność łączy internetowych – tak wynika z raportu przygotowanego przez niemiecką firmę Sociomantic specjalizującą się w marketingu internetowym.

Jak podkreślają autorzy raportu, jeszcze w 2012 roku wartość treści reklamowych wyświetlanych w modelu RTB (Real-Time Bidding, czyli zautomatyzowany model zakupu powierzchni reklamowych w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym) w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej wynosiła zaledwie ok. 10,6 mln dolarów. W 2017 ma skoczyć aż do 242,6 mln dolarów.

Raport Sociomantic wskazuje jednak na liczne bariery, jakie napotyka branża e-commerce w tej części Europy. Jak zróżnicowany jest to region pokazują dane dotyczące zasięgu internetu w poszczególnych krajach. W Czechach dostęp do sieci ma 96% społeczeństwa, podczas gdy w Rumunii i na Ukrainie nieco ponad połowa.

Polityka uderza w e-commerce

Jednym z największych problemów są polityczne zawirowania, takie jak obecnie obserwujemy na Ukrainie. W bolesny sposób dotykają one całej gospodarki i w oczywisty sposób hamują również rozwój sprzedaży internetowej. E-sprzedawcy muszą mierzyć się wówczas z częstymi i głębokimi zmianami kursu walut. Mają także problemy z dostarczaniem przesyłek i realizowaniem płatności online.

W niektórych krajach, takich jak Ukraina czy Węgry, barierą dla rozwoju e-commerce są także przepisy prawne i podatkowe, które dodatkowo odbijają się na kondycji sektora internetowego na tych rynkach.

Programmatic Globe Infografika Polska ecommerce

M-commerce na ścieżce wznoszącej

Z drugiej strony społeczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej stają się coraz bardziej “mobilne”. Rośnie w nich popularność tabletów i smartfonów. Szczególnie widoczne jest to w Polsce, Czechach, a także na Słowacji, w Słowenii i Chorwacji. W tych krajach na jednego mieszkańca przypadają średnio ponad 2 telefony.

Obroty generowane w kanale m-commerce wciąż są tam jednak na znacznie niższym poziomie niż w Europie Zachodniej. To się może jednak wkrótce zmienić. Wiele firm zainwestowało w ostatnim okresie w stworzenie nowoczesnych aplikacji mobilnych. Rezultaty tych działań powinny być widoczne już w bieżącym roku.