CH Posnania
CH Posnania

Firma Apsys, inwestor wielofunkcyjnego centrum handlowego Posnania w Poznaniu, przedstawiła propozycję modernizacji terenów wokół obiektu.

Z końcem stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie trójstronne prezydenta Poznania z przedstawicielami mieszkańców ul. Milczańskiej oraz inwestorem Posnanii dotyczące inwestycji w infrastrukturę terenów sąsiadujących z powstającym kompleksem handlowym.

Misja Posnanii

Uzgodniono że do 15 lutego 2015 roku zostanie wypracowane rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.

– Rozumiemy obawy części mieszkańców związane ze zmianami, jakie niesie modernizacja i rozwój Rataj. Nasze inwestycje tylko w infrastrukturę drogową wynoszą ponad 80 milionów złotych. Chcemy budować przyjazne otoczenie i dobrosąsiedzkie relacje, co wynika z samej misji Posnanii jako miejsca bliskiego i zaangażowanego w sprawy społeczności lokalnej – mówi v-ce Prezes Apsys Polska, Maciej Wróblewski.

– W rezultacie jesteśmy gotowi w ramach umowy partycypacyjnej wspólnie z miastem podjąć się dodatkowych działań na rzecz mieszkańców. Wierzymy, że nasze propozycje spotkają się z przychylnością wszystkich mieszkańców.

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej inwestycji, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ekspertyz dotyczących układu komunikacyjnego Łaciny oraz zobowiązań kontraktowych wynikających z umowy partycypacyjnej i umów z podmiotami trzecimi, przedstawiciele miasta podtrzymali decyzję o modernizacji ulicy Milczańskiej w obecnym przebiegu.

Ulica Milczańska

W efekcie zmodernizowana ulica Milczańska nie ma w swoim założeniu pełnić roli drogi dojazdowej do Posnanii. Jest ona elementem układu drogowego całego obszaru Rataje Łacina i pełni funkcję drogi dojazdowej do obwodnicy wewnętrznej Rataj tzw. Ringu Łaciny, który ma na celu obsługę przyszłych osiedli mieszkaniowych (10-12 tys. mieszkańców). Zgodnie z MPZP powstaną one na tym terenie. To powód, dla którego ulicy Milczańskiej przyznano status drogi zbiorczej. Na etapie przygotowywania projektu i jego uzgadniania (z udziałem mieszkańców ul. Milczańskiej), inwestor uwzględnił zgłaszane postulaty na temat finalnego wyglądu i standardu ulicy. Do projektu wprowadzono takie udogodnienia, jak: barierki oddzielające ruch pieszy od jezdni, ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h, czy dodatkowe pas umożliwiające bezpieczny zjazd z ulicy Milczańskiej.

W ramach modernizacji zbudowane zostaną nowe ścieżki rowerowe, zmodernizowana zostanie infrastruktura podziemna, zainstalowane nowe oświetlenie ulicy oraz powstanie pas zieleni zlokalizowany w pasie drogowym. ZDM i inwestor dokonali szeregu zmian w projekcie układu drogowego wokół Posnanii (całość modernizacji to blisko 80 mln złotych) w celu odciążenia ulicy Milczańskiej od ruchu pojazdów (m.in. powstanie nowe skrzyżowanie w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego umożliwiające swobodny dojazd i wyjazd z obszaru Posnanii zarówno w stronę ronda Rataje, jak i w stronę autostrady A2).

Budowa zgodna z harmonogramem

Jak już informowaliśmy, prace związane z budową wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-usługowego Posnania w Poznaniu przebiegają zgodnie z harmonogramem. Kompleks, którego otwarcie jest zaplanowane na drugą połowę 2016 r., zaoferuje 100 tys. mkw., powierzchni najmu i będzie największym centrum handlowym w woj. wielkopolskim oraz jednym z największych w Polsce. Inwestorem jest Apsys Polska.

Centrum Posnania zostanie zaprezentowane podczas Shopping Center Forum 2015 Winter Edition przy stoisku 2.1