Flagowy salon CCC, fot. CCC
Flagowy salon CCC

Firma CCC SA poinformowała w ostatnim raporcie, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2015 wyniosły 126,8 mln złotych i tym samym były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 42,6 proc.

Z kolei przychody ze sprzedaży detalicznej za styczeń wyniosły 122,5 mln złotych i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 45,7 proc.

Przypomnijmy, na koniec III kwartału 2014 roku spółka posiadała sieć sklepów własnych i agencyjnych (443 w Polsce, 75 w Czechach,28 na Słowacji, 55 na Węgrzech, 12 w Austrii, 7 w Chorwacji, 2 w Turcji, 15 w Niemczech, 4 na Słowenii,) oraz sklepy franczyzowe (9 w Polsce, 25 w Rumunii, 5 w Rosji, 6 na Łotwie, 2 w Kazachstanie i 4 na Ukrainie).

W ostatnim czasie do najważniejszych działań spółki można zaliczyć otwarcie największego salonu w historii sieci, który ruszył pod koniec 2014 roku w Niemczech oraz początek ekspansji na rynku rumuńskim.

Obecnie spółka posiada 27 punktów sprzedaży w Niemczech. – W 2015 roku planujemy otworzyć od 20 do 25 sklepów w Niemczech. Jesteśmy bardzo ostrożni pod wyglądem lokalizacji i wybieramy tylko najlepsze miejsca dla naszych sklepów – powiedział Piotr Nowjalis, wiceprezes zarządu CCC SA.