Salon Vistula
Salon Vistula

Vistula Group SA poinformowała w raporcie, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową wyniosły około 35,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2014 roku o około 21,7 proc.

Według danych spółki przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w styczniu 2015 roku w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 20,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2014 roku o około 18,9 proc.

Z kolei przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 11,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2014 roku o około 11 proc.

Dla przypomnienia skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2014 roku wyniosły około 72,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku o około 15,4 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2014 roku wyniosła około 443,5 mln zł i była wyższa o około 11,5 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group dla wszystkich swoich marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler W. Kruk posiada sieć sklepów liczącą ponad 270 lokalizacji.