Ryan Lee, Atrium
Ryan Lee, Atrium

Firma Atrium European Real Estate poinformowała o powołaniu Ryana Lee na stanowisko dyrektora finansowego Grupy. Stanowisko to zajmowała do tej pory Soňa Hýbnerová, która odchodzi z Grupy po 10 latach pracy.

Lee rozpoczą pracę w Grupie z początkiem lutego, natomiast stanowisko dyrektora finansowego obejmie 1 kwietnia, w momencie gdy Hýbnerová będzie odchodzić z Grupy pozwoli to zapewnić sprawne przejęcie obowiązków przez nowego dyrektora.

Lee jest biegłym rewidentem i od 24 lat pracuje w międzynarodowym sektorze finansowym. Jego ostatnim pracodawcą jest Central European Distribution Corporation (CEDC), największy zintegrowany producent napojów alkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej; od dwóch lat Lee pracował tam na stanowisku dyrektora finansowego, na które awansował ze stanowiska dyrektora finansowego Russian Alcohol Group, spółki zależnej CEDC. Podczas swojej pracy w CEDC przeprowadził restrukturyzację finansową firmy, a także był odpowiedzialny za zawarcie transakcji przejęcia za 250 mln dolarów czołowego dystrybutora alkoholi wysokoprocentowych i win, firmy ROUST Inc.

– Lee może się poszczycić wyjątkowymi sukcesami zawodowymi w dziedzinie finansów w całej Europie, a także doświadczeniem zdobytym na kierowniczych stanowiskach w działach finansowych dużych korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Doskonale zna nasz rynek. Pracę w Atrium zaczyna w przełomowym momencie w historii firmy, po kilku strategicznych transakcjach przejęcia i zbycia, dzięki którym otworzyły się przed nami perspektywy dalszego dynamicznego rozwoju. Cieszę się, że będę mógł z nim współpracować w tak interesującym momencie – mówi Josip Kardun, prezes Grupy Atrium European Real Estate.