Top Secret
Top Secret, Redan

O 6,1 proc. do 34,7 mln zł wzrosły w styczniu przychody Grupy Redan w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Poprawa obrotów wciąż w dużym stopniu jest efektem kontynuacji dynamicznego wzrostu przychodów sieci dyskontowej TXM. W minionym miesiącu na zwiększenie obrotów po raz kolejny miała wpływ bardzo dobra sprzedaż segmentu modowego zrealizowana na polskim rynku.

W skali całej Grupy Redan przychody w styczniu 2015 roku wyniosły 34,7 mln zł, czyli o 6,1 proc. więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Powierzchnia całej sieci handlowej na koniec stycznia wyniosła 107,8 tys. mkw., co oznacza wzrost o 8 proc. w odniesieniu do stycznia 2014 r.

Sektor modowy

– W szczególności zadowoleni jesteśmy z uzyskanej w styczniu poprawy krajowej sprzedaży segmentu modowego. Tym bardziej, że to już kolejny miesiąc z rzędu kiedy notujemy wzrosty w tym kanale dystrybucji przewyższające tempo rozwoju sieci handlowej. Potwierdza to rosnące zainteresowanie klientów zakupami naszych marek Top Secret, Troll i Drywash – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

W sektorze modowym styczniowa sprzedaż odzieży i akcesoriów marek Top Secret, Troll i Drywash na polskim rynku wyniosła 14,1 mln zł i była o 16 proc. wyższa niż przed rokiem. – Ten bardzo pozytywny trend został jednak zneutralizowany przez aż 63 proc. spadek sprzedaży zanotowany na rynkach zagranicznych – dodał Bogusz Kruszyński. Przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych były na poziomie 1,8 mln zł. W efekcie styczniowa wartość sprzedaży towarów w skali całego segmentu modowego wyniosła 15,9 mln zł i była niższa o 6,4 proc. od osiągniętej w styczniu 2014 r. Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i Drywash w Polsce na koniec stycznia 2015 r. miały łączną powierzchnię 33,2 tys. mkw., czyli o 15 proc. więcej niż w styczniu 2014 r., a na rynkach zagranicznych było to 7,8 tys. mkw., zatem o 18 proc. mniej niż rok temu. Łącznie powierzchnia punktów handlowych części modowej wyniosła 41,1 tys. mkw. i była o 7 proc. wyższa niż w styczniu 2014 r.

Sklepy dyskontowe

Dynamiczny trend wzrostowy cały czas utrzymuje sieć dyskontowa TXM. W minionym miesiącu zapewniła 18,8 mln zł obrotów, czyli o 20 proc. więcej niż przed rokiem. Sieć sprzedaży sektora dyskontowego na koniec minionego miesiąca liczyła 312 sklepów własnych o łącznej powierzchni 66,7 tys. mkw. i była o 9 proc. większa niż w styczniu 2014 r.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.