Salon Komputronik
Salon Komputronik

Komputronik SA w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2014/2015 odnotował wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 34,1 proc. i zysku ze sprzedaży o 29,6 proc. Łączna sprzedaż w 9 miesiącach niemal osiągnęła poziom sprzedaży za cały ubiegły rok.

Modernizacja salonów

Ostatnie miesiące przyniosły znaczne zmiany w sieci sprzedaży. Komputronik rozpoczął proces ewolucyjnej transformacji, poprzez zwiększanie powierzchni salonów, a tym samym poszerzanie ekspozycji klasycznego IT oraz udostępnianie ekspozycji w nowych kategoriach produktowych. Dotychczas zmiany wprowadzono w 15 salonach, w których klienci znajdą szeroki wybór małego i dużego sprzętu AGD oraz RTV. Znacznie poszerzyła się także ekspozycja kategorii Foto, w tym modeli dedykowanych profesjonalistom. Do końca roku planowana jest przebudowa kolejnych 15 salonów.

– Wyniki za ostatnie kwartały jednoznacznie świadczą o skuteczności naszej strategii biznesowej. Stale zwiększamy sprzedaż we wszystkich salonach własnych i agencyjnych, franczyzowych oraz salonach Komputronik Partner. Coraz większą popularnością wśród klientów cieszy się także warszawski i poznański Megastore. Na uwagę zasługuje także dynamiczny wzrost sprzedaży internetowej – zarówno w Polsce, jak również na rynku czeskim, słowackim i niemieckim. Te sukcesy skłaniają nas do podjęcia analiz możliwości kontynuowania ekspansji zagranicznej. Rozważamy uruchomienie kanału e-commerce w Wielkiej Brytanii i Francji – mówi Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik SA.

Wyniki finansowe

W minionych trzech kwartałach, zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 133,5 mln zł wobec niemal 103 mln rok wcześniej, osiągając tym samym wzrost o 29,62 proc.. Można mówić o korzystnej asymetrii w dynamice dochodów i kosztów, które osiągnęły umiarkowany wzrost na poziomie 18,7 proc. Tym samym dalszej poprawie uległ wskaźnik udziału kosztów działalności w przychodach – wyniósł on 6,3 proc. względem 7,1 proc. w poprzednim roku. Zmiany odczytów najważniejszych wskaźników pozwoliły na osiągnięcie lepszych wyników operacyjnych i wypracowanie 34,02 mln zł EBITDA wobec 19,81 mln zł EBITDA rok wcześniej (wzrost o 71,77 proc.).

Grupa Komputronik osiągnęła zysk brutto na poziomie 21,51 mln zł wobec 9,1 mln zł (wzrost o 135,81 proc.). Na wyniki Grupy wpływ miało zdarzenie o charakterze jednorazowym – księgowe skutki zawarcia ugody ze spółką Clean & Carbon Energy SA. Po oczyszczeniu bilansu ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, wyniki porównywalne wynoszą: skonsolidowany zysk netto 19,40 mln zł wobec 8,92 mln zł rok wcześniej, a jednostkowy zysk netto 16,1 mln zł wobec 8,3 mln zł w roku ubiegłym.

Komputronik odnotowuje także dalszy wzrost sprzedaży w kanale B2B, czyli do przedsiębiorstw. Wyspecjalizowane spółki: Komputronik Biznes, Komputronik API i Movity Sp. z o.o. osiągają ponadprzeciętną rentowność, generując przychody na poziomie 200 mln zł rocznie.

– Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć spółek integratorskich, które wciąż zdobywają coraz większe i bardziej prestiżowe kontrakty. Funkcjonujący w ramach Komputronik Biznes dział Healthcare ma na koncie kilka znaczących inwestycji w sektorze medycznym. Również nowopowstały dział Public osiąga pierwsze sukcesy, takie jak wygrana przetargu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach projektu o wartości ponad 10 milionów złotych netto spółka dostarczy blisko dwa tysiące komputerów, pakiety edukacyjne oraz specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych – dodałWojciech Buczkowski.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Komputronik Biznes sp. z o.o., Komputronik API sp. z o.o., Benchmark sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. i niemiecka Komputronik GmbH.