Fabryka Formy
Fabryka Formy

Fabryk Formy SA w czwartym kwartale 2014 roku osiągnęła prawie 4,9 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, wobec 3,7 mln zł w analogicznym okresie 2013 roku.

Przychody i koszty

Przychody w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wyniosły 16,1 mln zł, co w stosunku do 11,8 mln zł w 2013 roku wskazuje na wzrost o ponad 35 proc.

Narastająco, po dwunastu miesiącach br. koszty działalności operacyjnej Fabryka Formy SA wyniosły 18,2 mln zł i były wyższe o 65 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. W związku z powyższym spółka poniosła stratę netto w analizowanym okresie na poziomie 1,2 mln zł, a narastająco, po trzecim kwartale w wysokości 2,9 mln zł.

Nowe kluby fitness

Na wysokość straty netto zanotowanej w 2014 roku w szczególności wpływ miały koszty związane w uruchomieniem sześciu nowych klubów fitness, w następujących terminach i miastach: kwiecień 2014 r. klub fitness w Skórzewie i Kaliszu, wrzesień 2014 r. klub fitness w Lublinie i Toruniu, październik 2014 r. klub fitness w Zielonej Górze oraz grudzień 2014 r. klub fitness w Stargardzie Szczecińskim. Wpływ na wynik spółki zrealizowanych inwestycji był wcześniej zaplanowany i ujęty w budżetach lat przyszłych.

Zarząd Fabryka Formy SA konsekwentnie prowadzi negocjacje zmierzające do zwiększenia skali działalności przez otwieranie kolejnych klubów fitness w Poznaniu, jak i w innych miastach Polski.

Fabryka Formy

Fabryka Formy SA od 2009 roku prowadzi działalność w obszarze Fitness&Wellness, od 2011 roku jest również notowana na rynku NewConnect. Przyjęty przez spółkę model biznesowy zakłada budowę nowoczesnej sieci centrów fitness w Polsce pod nazwą Fabryka Formy. Obecnie sieć składa się z dziewięciu klubów. Pierwszy klub Fabryki Formy, który powstał w 2009 roku, ma ponad 3 tys. mkw., kolejne – około 1,5 tys.–1,7 tys. mkw.

Fabryka Formy została nominowana do nagrody SCF Leisure & Fitness Retailer of the Year 2015. Wręczenie statuetek odbędzie się 3 marca 2015, podczas Shopping Center Forum 2015 Winter Edition, Stadion Legii Warszawa, ul. Łazienkowska 3.