Mr Hamburger
Mr Hamburger

Właściciel sieci barów fast-food, spółka Mr Hamburger SA w czwartym kwartale 2014 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 2,1 mln zł oraz stratę netto w wysokości 395 tys. zł. Natomiast koszty działalności operacyjnej spółki wyniosły ponad 2,4 mln zł.

Rozwój sieci

W tym okresie spółka Mr Hamburger SA kontynuowała działalność w zakresie prowadzenia restauracji przy stacjach paliwowych, oraz prowadzenia barów fast-food, głównie w centrach handlowych. Między innymi w październiku 2014 roku podpisana została umowa franczyzowa na prowadzenie lokalu w sieci Mr Hamburger w CH Czyżyny w Krakowie (otwarty 28 listopada) i w CH Pestka w Poznaniu (otwarty 3 grudnia). Ponadto spółka negocjowała kolejne umowy franczyzowe dotyczące barów Mr Hamburger, których podpisanie nastąpi w 2015 roku.

Na koniec czwartego kwartału 2014 roku spółka posiadała siedem własnych restauracji działających pod nazwą Leśne Runo, a także sześć własnych oraz 10 franchisingowych barów fast-food działających pod nazwą Mr Hamburger.

Wyniki Mr Hamburger

Wyniki finansowe osiągnięte w czwartym kwartale 2014 roku nie są porównywalne z danymi osiągniętymi przez spółkę w analogicznym okresie 2013 r., ponieważ 30 kwietnia 2014r. nastąpiło połączenie Mr Hamburger SA oraz Mr Hamburger sp. z o.o. Wyniki za czwarty kwartał 2014 r. są wynikami firm połączonych, natomiast wynik finansowy za trzeci kwartał 2013r. dotyczył wyłącznie spółki Mr Hamburger SA.

Podstawowymi czynnikami decydującymi o osiągniętym wyniku finansowym były koszty związane z zamknięciem nierentownych restauracji w miejscowości Poczesna koło Częstochowy oraz w Krakowie, przy ul. Bora-Komorowskiego 39, jak również zmiany układu drogowego, które w przypadku trzech restauracji w dalszym ciągu zmniejszały ich potencjał sprzedażowy. Spadki obrotów tych restauracji zostały zahamowane. W przypadku restauracji położonych przy autostradach lub drogach ekspresowych restauracje notują wzrosty obrotów. Zaznaczyć należy że proces restrukturyzacji restauracji został zakończony w czwartym kwartale 2014 roku.

Nadal kontynuowany jest proces dążący do poprawy wyników finansowych zarówno poprzez optymalizację kosztów jak i zwiększanie przychodów w restauracjach Leśne Runo i barach Mr Hamburger.