Monnari
Monnari

W IV kwartale oraz w całym ubiegłym roku Grupa Kapitałowa Monnari Trade SA kontynuowała wzrostowy trend sprzedaży oraz zwiększyła marże na sprzedawanych towarach.

W 2014 roku spółka zwiększyły przychody o 20,4 proc. osiągając poziom 175 185 tys. zł

– Okres IV kwartału w branży odzieżowej tradycyjnie należy do najbardziej udanych okresów sprzedażowych, co związane jest z sprzedażą ciepłej jesienno-zimowej odzieży, wartościowo droższej od towarów z pozostałych sezonów – poinformował zarząd spółki.

Rośnie zysk operacyjny

Grupa Monnari, jak podano w komunikacie spółki, efektywnie wykorzystała przedświąteczny popyt i wygenerowała zysk operacyjny na poziomie 16.514 tys. zł, co oznacza wzrost o 45,1 proc. w relacji do porównywalnego okresu w 2013 r., gdzie zysk operacyjny zamknął się kwotą 11 384 tys. zł.
Na poziomie zysku netto Grupa Kapitałowa wygenerowała w IV kwartale ub.r. sumę 13.779 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do IV kwartału 2013 r. o 27,4 proc.

Cały rok 2014 Grupa zamknęła zyskiem operacyjnym i zyskiem netto odpowiednio na poziomie 30 282 tys. zł (wzrost do 2013 r. o 78,3 proc. ) oraz 30.241 tys. zł (wzrost do 2013 r. o 73,7 proc.)
Na osiągnięte wyniki finansowe miała wpływ przede wszystkim dyscyplina w zarządzaniu kosztami, w tym przede wszystkim kosztami zakupu towarów, które rosły z mniejszą o połowę dynamiką niż przychody – wzrost o 9,4 proc.

Pozytywna ocena wyników w 2014

Według oceny zarządu spółki, zarówno IV kwartał oraz cały 2014 rok należy ocenić pozytywnie.
Kontynuacja poprawy wyników finansowych na wszystkich poziomach jest rezultatem szeregu działań podjętych w spółce, które są konsekwentnie realizowane od czterech lat.

Na osiągnięte wyniki w IV kwartale 2014 r. oraz całym 2014 r. miały wpływ m.in. takie czynniki jak optymalizacja kosztów produkcji w Azji oraz w Polsce (poprzez pozyskanie szerszego zakresu dostawców w Chinach, Turcji, Bangladeszu, Indonezji, Indiach oraz wśród polskich producentów, którzy są obecnie bardziej konkurencyjni w stosunku do producentów dalekowschodnich); rozwój sieci sprzedaży – otwarcie 14 nowych salonów w 2014 r., przy czym 8 było uruchomionych w IV kwartale ub.r., na 31.12.2014 r. było 129 salonów łącznie z salonem internetowym.