Piotr Mirowski, dyrektor w Grupie Usług Inwestycyjnych na region CEE w Colliers International
Piotr Mirowski, dyrektor w Grupie Usług Inwestycyjnych na region CEE w Colliers International

Odnotowujemy bardzo wysokie zainteresowanie zarówno kapitału zagranicznego, jak i krajowego dominującymi, nowoczesnymi centrami handlowymi – mówi Piotr Mirowski, dyrektor w Grupie Usług Inwestycyjnych na region CEE, Partner w Colliers International.

Retailnet: Jaka była wartość transakcji na rynku powierzchni handlowych w Polsce wzeszłym roku?

Piotr Mirowski: W 2014 roku łączna kwota wyniosła około 637 mln euro, w 19 transakcjach.

Jakie projekty zmieniły właściciela?

Największe transakcje to Poznań City Center sprzedany prze konsorcjum Trigranit/Europa Capital/PKP do konsorcjum Resolution Property/ECE oraz Focus Park sprzedany przez Avivę do Atrium European Real Estate, oba łącznie za około 350 mln euro.

Czy jest to dobry wynik patrząc na poprzednie lata?

Udział sektora nieruchomości handlowych był niższy niż w ubiegłych latach. W 2013 roku w wyniósł 43 proc., a w 2014 tylko 20 proc. Jednak jest nadal duży popyt na najlepsze centra handlowe wśród inwestorów.

Dlaczego zatem tak mało inwestycji handlowych zmienia właściciela?

Odnotowujemy bardzo wysokie zainteresowanie zarówno kapitału zagranicznego, jak i krajowego dominującymi, nowoczesnymi centrami handlowymi. Rynek obiektów handlowych typu convenience jest nadal w fazie wzrostu.

Czynnikami ograniczającymi ilość transakcji jest ograniczona liczna nieruchomości na sprzedaż, również z uwagi na fakt, że część właścicieli to długofalowi inwestorzy strategiczni, którzy zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną nie zamierzają wyprzedawać swoich aktywów.

Jak wyglądają stopy kapitalizacji nieruchomości handlowych i czy to dobry poziom?

Stopy kapitalizacji za najlepsze centra handlowe w największych miastach niezmiennie osiągają poziom poniżej 6 proc., który jest nadal atrakcyjny w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Rozpiętość wycen centrów handlowych w mniejszych miastach jest znacznie większa i może sięgnąć nawet do 8 proc. do 8.5 proc.

Czy w tym roku ta sytuacja może się poprawić pod względem transakcji na rynku handlowym w Polsce?

Rok 2015 powinien być lepszy pod względem wartości sprzedanych centrów handlowych. Już w pierwszym kwartale powinny zostać podane informacje o sfinalizowaniu kilku znacznych transakcji na rynku handlowym.