Sklep Reserved
Sklep Reserved

Grupa LPP SA w IV kwartale 2014 roku zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1405 mln zł. Były one wyższe o około 11 proc. w porównaniu z osiągniętymi w IV kwartale 2013 roku (1 267 mln zł).

Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 248 mln zł. W poprzednim roku w tym okresie GK LPP SA uzyskała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 261 mln zł. Zysk netto wyniósł w IV kwartale 2014 roku około 246 mln zł (w porównaniu z zyskiem netto 182 mln zł w IV kwartale 2013 roku).

W IV kwartale 2014 roku w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż w wysokości 676 mln zł, zaś w placówkach Cropp w wysokości 220 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w IV kwartale w sklepach House wyniosła 200 mln zł, w sklepach Mohito 146 mln zł, zaś w salonach Sinsay 78 mln zł.

Rośnie powierzchnia sklepów

W IV kwartale 2014 roku powierzchnia sieci sklepów wzrosła o 41 tys. m kw. Na koniec IV kw. 2014 roku GK LPP SA dysponowała 1 516 sklepami o łącznej powierzchni 723 tys. mkw.
Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych spadły w IV kwartale 2014 roku o 3,5 proc., zaś w całym roku o 2,5 proc. (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki GK LPP SA).

W IV kwartale GK LPP kontynuowała rozbudowę sieci sprzedaży sklepów wszystkich marek. W ciągu całego roku łączna powierzchnia handlowa została zwiększona o 134 tysiące mkw., czyli o 23 proc. Uruchomiono kolejne sklepy Reserved w Niemczech oraz rozpoczęto działalność sklepów wszystkich marek w Chorwacji otwierając tym samym pierwsze placówki na Bałkanach. Długofalowe plany rozwoju zostały zrealizowane zgodnie z założeniami – poinformowano w komunikacie spółki.

Jak poinformowano, wyniki finansowe osiągnięte w IV kwartale jak i w całym 2014 roku na poziomie operacyjnym były nieco niższe od osiągniętych w poprzednim roku.

Malejąca sprzedaż

– Podstawową przyczyną było pogorszenie relacji kosztów funkcjonowania GK do przychodów. Pomimo tego, że w ciągu roku zmniejszono średnie koszty operacyjne dla jednostki powierzchni handlowej, nie udało się tym działaniem zrekompensować malejącej sprzedaży. Jednym z istotnych czynników powodujących relatywny spadek sprzedaży na poziomie Grupy Kapitałowej była sytuacja polityczna związana z konfliktem w Rosji i na Ukrainie, która spowodowała znaczące osłabienie walut lokalnych skutkujące widocznym zmniejszeniem poziomu przychodów realizowanych w tym regionie w przeliczeniu na zł – podał zarząd spółki.

Oprócz negatywnych różnic kursowych wynikających z osłabienia rosyjskiego rubla oraz ukraińskiej hrywny pojawiły się także te, które wynikały z osłabienia polskiej złotówki wobec USD, szczególnie w drugiej połowie roku. Negatywny wpływ różnic kursowych na wynik roku 2014 wyniósł 112 mln zł. Pozytywny wpływ na wynik netto miał natomiast ujemny co do wartości podatek odroczony związany z operacją opisaną w punkcie 25 niniejszego sprawozdania. Wartość ta zwiększyła roczny wynik netto o ok. 107 mln zł. Bez uwzględniania tego zdarzenie, skonsolidowany wynik netto w 2014 roku wyniósłby 375 mln zł.

Przypomnijmy, na koniec grudnia Grupa LPP dysponowała 1,516 sklepami o łącznej powierzchni 723 tys. mkw. W 2015 roku spółka planuje zwiększenie powierzchni sieci sklepów o około 21 proc., czyli ponad 150 tysięcy mkw.