Przychody ze sprzedaży Grupy EM&F w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów, wyłączając Szkoły Językowe i Grupę Optimum) w IV kwartale 2014 r. zwiększyły się o 3,4 proc. r/r, a w skali 12 miesięcy 2014 r. pozostały na poziomie roku ubiegłego. Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaży LFL były przychody segmentu E-commerce oraz Grupy Smyk – poinformował w komunikacie spółki zarząd Grupy EM&F.

W IV kwartale 2014 r. Grupa EM&F odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 4 proc. do 1 028 mln zł, z kolei w okresie 12 miesięcy 2014 r. wzrost o 2 proc. do 2 983 mln zł.

Smyk: nieznaczny wzrost sprzedaży

Grupa Smyk odnotowała wzrost sprzedaży w IV kwartale o 5 proc. do 448 mln zł i o 4 proc. do 1 256 mln zł w skali roku, głównie w wyniku pozytywnej zmiany sprzedaży LFL w sklepach (+2,3 proc. w IV kwartale i +0,3 proc. w skali roku) oraz wpływu nowych otwarć (15 sklepów otwartych w całym 2014 r., z czego 13 w Polsce i 2 w Niemczech).

Grupa Empik odnotowała spadek sprzedaży w IV kwartale o 1 proc. do 369 mln zł i o 5 proc. do 1 002 mln zł w skali roku, głównie w wyniku prowadzonej transformacji modelu biznesowego oraz negatywnej zmiany sprzedaży LFL w sklepach, częściowo skompensowanej w wyniku otwarcia 25 nowych sklepów w trakcie 2014 r.

Struktura przychodów Grupy EM&F wg segmentów po IV kwartale 2014 r. wskazuje na wyraźny wzrost udziału operacji Grupy Smyk, która zanotowała największy – bo 42 proc. – udział w przychodach ze sprzedaży Grupy EM&F z działalności kontynuowanej. Udział Grupy Empik w 2014 r. w przychodach ogółem z działalności kontynuowanej wyniósł 34 proc.

EM&F wychodzi z segmentu mody

Z końcem 2014 r. Grupa EM&F zakończyła operacje pozostałych sklepów segmentu Moda w Rosji, a proces zamykania sklepów na Ukrainie zakończył się w III kwartale b.r. Łącznie w całym 2014 r. zamknięto lub sprzedano 75 sklepów na rynkach polskim, rosyjskim i ukraińskim.

Na koniec 2014 r. Grupa EM&F posiadała już jedynie 44 sklepy modowe w Polsce (włączając w to 9 sklepów marki River Island, prowadzonych w ramach operacji joint venture). W zakresie sklepów prowadzonych w Polsce Grupa EM&F jest w trakcie zaawansowanych negocjacji dotyczących sprzedaży lub zamknięcia sieci sklepów: Esprit (wstępna umowa sprzedaży została podpisana, transfer sklepów przewidziany jest do końca I kwartału 2015 r.), Aldo (wstępna umowa sprzedaży została podpisana, negocjowanych jest kilka opcji, z terminem zakończenia do końca I lub II kwartału 2015 r.) oraz GAP (zebrano oferty, prowadzone są negocjacje dotyczące warunków przejęcia sklepów).

W zakresie spółki joint venture prowadzącej sieć sklepów marki River Island w Polsce, została podpisana wstępna umowa z River Island dotycząca zamknięcia sklepów i spółki, trwają negocjacje z najemcami.

Należy podkreślić, że Zarząd Grupy EM&F celowo wybrał metodę wygaszania działalności modowej marka po marce. Pomimo faktu, iż jest to proces dłuższy niż jednorazowe zamknięcie wszystkich sklepów, jego istotną zaletą jest wyższa efektywność takiego procesu.

W IV kwartale 2014 r. w ramach Grupy EM&F zostało otwartych 12 sklepów (wszystkie w Polsce). Równocześnie w IV kwartale zamkniętych zostało 18 sklepów w ramach segmentu Moda (1 sklep zamknięto w Polsce, a pozostałe 17 w Rosji).

605 sklepów na koniec 2014

W całym 2014 r. w ramach Grupy EM&F zostało otwartych 47 punktów sprzedaży, w tym 25 sklepów Empik, 15 sklepów Smyk (13 w Polsce i 2 w Niemczech), 4 szkoły językowe (w Polsce) i 3 sklepy Grupy Optimum (sklepy marki Converse w Rosji). Ponadto, w 2014 r. zamknięto 83 sklepy, w tym 75 sklepów Mody (część sklepów w Polsce i wszystkie sklepy w Rosji i na Ukrainie) oraz 8 sklepów Smyka w Turcji (w związku z wyjściem z tego nierentownego rynku).

Na koniec 2014 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 330 162 mkw. i liczyła 605 placówek, z czego 44 placówki należały do segmentu Moda.