krzysztof rabianski empik media and fashion

Grupa EM&F, właściciel m. in sieci Empik i Smyk, opublikowała wyniki finansowe za rok 2014. W segmencie e-commerce spółka odnotowała 25% wzrostu sprzedaży. „Zwiększymy inwestycje w kanał online” – zapowiada Krzysztof Rabiański, prezes firmy.

Skorygowany zysk EBITDA ze sprzedaży online (po wyłączeniu jednorazowych kosztów projektów strategicznych, niegotówkowych zysków z wyceny programów akcji pracowniczych oraz niegotówkowych kosztów z wyceny długoterminowych programów motywacyjnych) wzrósł z 22 mln zł w 2013 roku do 26 mln w roku 2014 co oznacza 16 % wzrostu.

„W przyszłym roku na pewno będziemy inwestować w e-commerce, ponieważ jako najszybciej rosnący segment, wymaga obsługi zarówno w logistyce jak i infrastrukturze” – mówi w rozmowie z Evigo Krzysztof Rabiański, prezes Grupy EM&F.

Sprzedaż empik.com

W skład segmentu e-commerce wchodzą sklepy i serwisy internetowe: empik.com,smyk.com, empikfoto.pl, empiktravel.pl i gandalf.com.pl oraz spółki digital zajmujące się agregacją i dystrybucją treści w formie cyfrowej w kategoriach „muzyka”, „książki” i „gry”: E-Muzyka, Virtualo i Gry-Online.

empik wyniki IV kwartał
Wyniki operacyjne Grupy EM&F w IV kwartale i w 2014 r.

Przychody ze sprzedaży online wzrosły o 44% do 101 mln zł w IV kwartale i o 25% do 280 mln zł w skali roku. Kluczowe sklepy empik.com i smyk.com zanotowały istotne wzrosty wskaźników operacyjnych – dwucyfrowy wzrost liczby odwiedzających, wzrosła liczba kupujących i dodatkowo na empik.com wzrosła wartość średniego zamówienia.

Przychody ze sprzedaży empik.com wzrosły o 38% do 64 mln zł w IV kwartale i o 25% do 162 mln zł w skali roku, a smyk.com – o 88% do 25 mln zł w IV kwartale i o 75% do 56 mln sł w skali roku.

W strukturze sprzedaży empik.com największy udział miały kategorie: „książka”, „muzyka”, „film” i „multimedia”. Dynamicznie rozwijały się również nowe kategorie „elektronika” i „kosmetyki”. Z kolei wiodącymi kategoriami na smyk.com były „ubranka i akcesoria dziecięce” oraz „zabawki”.

Wysoki wskaźnik konwersji

Gandalf.com.pl zanotował w 2014 r. spadek sprzedaży o 8%, co było w głównej mierze spowodowane niższą sprzedażą podręczników szkolnych w wyniku wprowadzenia nieodpłatnego podręcznika w szkołach podstawowych. Natomiast sprzedaż spółek Digital, zajmujących się agregacją i dystrybucją treści w formie cyfrowej wzrosła o 10% w skali roku, przede wszystkim w Virtualo (e-booki).

Marża brutto na sprzedaży internetowej wzrosła w ujęciu nominalnym w związku ze wzrostem skali działalności. W ujęciu procentowym marża brutto spadła w IV kwartale do 25% z 30%, w skali roku do 25% z 27%, gł. ze względu na intensywne działania promocyjne oraz wdrożenie w zakresie poszczególnych grup asortymentowych nowej konkurencyjnej polityki cenowej, bardziej atrakcyjnej dla klientów.

Jak podkreśla zarząd spółki segment e-commerce posiada wysoki wskaźnik konwersji wyników operacyjnych na gotówkę, m.in. ze względu na większą skalą działalności. Segment e-commerce miał też wyższe przepływy pieniężne.

„Obecnie Empik ma jedną spółkę e-commerce. W 2015 roku będziemy chcieli rozdzielić dwie platformy: empik.com przypisać do Grupy Empik, a smyk.com przypisać do Grupy Smyk. Chcemy bardziej zintegrować operacyjnie te dwie platformy. Chcemy zintegrować kanał offline i online w poszczególnych segmentach” – mówi Krzysztof Rabiański.

Konkurencja e-commerce rośnie

Łącznie, wszystkie e-sklepy Grupy EM&F zajmują trzecią pozycję na polskim rynku e-commerce pod względem liczby użytkowników, przegrywając z allegro.pl i euro.com.pl (wg Gemius Megapanel PBI za grudzień 2013 roku). Sklep empik.com zdobył też miano najpopularniejszego sklepu internetowego w grudniu 2013 roku.

empik-wyniki
Top 20 najpopularniejszych stron e-commerce w Polsce (grudzień 2013)

Konkurencyjne dla Empiku w sprzedaży internetowej są portale Merlin.pl czy Matras. Choć najliczniejszą grupę kupujących nadal stanowią osoby w wieku 25-34, to według danych Merlin.pl z 2014 roku wynika, że coraz częściej po taką formę sięgają też osoby starsze. Aż co szósta transakcja była wykonywana przez osoby z grup 55-64 oraz 64+.

Grupa Empik Media & Fashion jest wiodącym dystrybutorem produktów z kategorii: media, rozrywka, lifestyle, artykuły dziecięce, odzież, obuwie i inne. Spółki z Grupy EM&F działają na rynku polskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, niemieckim, rumuńskim i tureckim. Grupa rozwija model biznesowy w oparciu o własne marki i koncepty handlowe oraz o marki franczyzowe i licencjonowane.

infografika empik

współpraca Wojciech Wojnowski