Thomas Kurzman, prezes GTC SA.
Thomas Kurzman, prezes GTC SA.

O zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i ekologicznych w Galerii Wilanów i Galerii Północnej redakcja Retailnet rozmawia z Thomasem Kurzmannem, prezesem zarządu Globe Trade Centre SA

Retailnet: Czy w obiektach zastosowane zostaną rozwiązania dotychczas niedostępne w centrach handlowych w Warszawie?

Thomas Kurzmann: Projektując Galerię Północną i Galerię Wilanów dołożyliśmy wszelkich starań, aby budynki oferowały coś więcej niż przestrzeń dla handlu. Dla przykładu, oba projekty będą oferować parki na dachach i place zabaw dla dzieci ulokowane na świeżym powietrzu. Zadbaliśmy też, aby obydwa projekty dochowały standardów zrównoważonego budownictwa- zarówno w trakcie budowy jak i po jej ukończeniu Galeria Wilanów i Galeria Północna będą spełniać wymogi certyfikatu LEED na poziomie Gold.

Zadbaliśmy przy tym o ogromną liczbę szczegółów: badaliśmy wpływ inwestycji na poziom wód gruntowych. Analizowaliśmy poziom hałasu, tworząc nawet mapy obrazujące rozchodzenie się dźwięku po ukończeniu inwestycji. Przyglądaliśmy się trasom migracji ptaków, by zapewnić, że galerie nie będą dla nich przeszkodą. Zadbaliśmy o efektywną klimatyzację, która w miesiącach zimowych korzysta z zimnego powietrza z zewnątrz, oszczędzając energię potrzebną do chłodzenia.

Czy w trakcie prac projektowych braliście pod uwagę układ urbanistyczny najbliższej okolicy?

Oczywiście. Między innymi przeanalizowaliśmy ruch drogowy wokół obu galerii, symulując realne scenariusze rozwoju sytuacji. Zleciliśmy nawet niezależne badania wpływu ekonomicznego Galerii Wilanów na otoczenie. Wiemy dzięki nim, że dzięki inwestycji w skali kraju pojawi się kilka tysięcy nowych miejsc pracy, zarówno u naszych podwykonawców, jak i w punktach handlowo-usługowych otwartych po uruchomieniu Galerii. Z analizy ekonomicznej wynika także, że realizacja Galerii Wilanów wpłynie na zwiększenie się wartości okolicznych mieszkań. Spodziewamy się, że podobny wpływ zostanie stwierdzony w przypadku Galerii Północnej. Podsumowując, oba nasze projekty są gruntownie przemyślane, zarówno pod kątem najnowocześniejszych dostępnych rozwiązań architektonicznych, ekologicznych i technicznych, jak i ich wpływu na otoczenie.

Czy planujecie w galeriach dostępne będą usługi jak, concierge, strefy dla stałych klientów itp.?

Obecnie nie podjęliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie, jako że skupiamy się na dokończeniu procedur poprzedzających budowę. Mogę natomiast powiedzieć, że uważnie wsłuchujemy się potrzeby klientów oraz śledzimy najlepsze rozwiązania na rynku. Z całą pewnością poziom dostarczanych usług będzie adekwatny do innowacyjności naszych projektów.

Na jakim etapie są projekty, kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia budowy?

Zarówno Galeria Wilanów jak i Galeria Północna znajdują się w końcowych stadiach przygotowań formalno-prawnych. Obecnie oczekujemy na wydanie pozwoleń na budowę dla obu projektów i możliwie szybko po ich uzyskaniu rozpoczniemy prace konstrukcyjne. Szacujemy, że potrwają one po 20-22 miesiące.

Czy po zrealizowaniu Galerii Wilanów i Galerii Północnej spółka GTC planuje kolejne inwestycje na rynku nieruchomości handlowych?

W tej chwili wszystkie swoje wysiłki w segmencie handlowym koncentrujemy na Galerii Wilanów i Galerii Północnej. Dlatego nie mogę wypowiedzieć się w kwestii dalszych planów spółki. Obserwujemy rynek i kiedy pojawi się interesująca sposobność na pewno odpowiemy zgodnie z potrzebami klientów, zapewniając jakość od lat kojarzoną z projektami GTC.
W jednym z komunikatów giełdowych pod koniec roku spółka podała, że planuje wyemitować nowy pakiet akcji, a środki przeznaczyć na nabywanie nieruchomości generujących dochód z najmu w Polsce.

Czy spółka podtrzymuje taką strategię?

Jak najbardziej, nasza strategia polegająca na realizacji wysokiej jakości projektów komercyjnych oraz nabywaniu i ulepszaniu wybranych nieruchomości generujących natychmiastowe przychody pozostaje aktualna. Jesteśmy głęboko przekonani, że jesteśmy na właściwej drodze.