raport zmiana strategii mobilnej

Porównywanie cen, fotografowanie produktów oraz konsultacje ze znajomymi i rodziną w celu podjęcia decyzji zakupowej to czynności, które najczęściej wykonują klienci korzystający z urządzeń mobilnych podczas zakupów w sklepach tradycyjnych – wynika z badań GfK.

Instytut GfK zapytał użytkowników telefonów komórkowych w 23 krajach, w jaki sposób, zazwyczaj, korzystają ze swoich smartfonów w tradycyjnym sklepie. Najczęściej wymienianymi czynnościami były porównywanie cen i kontaktowanie się ze znajomymi lub rodziną w celu uzyskania porady (odpowiednio po 40% wskazań) oraz robienie zdjęć produktom, których kupno rozważają (36%).

gfk raport zakupy mobilne

Porównanie cen online

Na świecie połowa konsumentów w wieku 20-29 lat robiąc zakupy w sklepie tradycyjnym, porównuje ceny z ofertą online. Z badań wynika, że mężczyźni przebywający w sklepie tradycyjnym częściej korzystają z telefonów komórkowych w celu porównania cen niż kobiety (odpowiednio 42 i 37%).

Najbardziej aktywną grupą wiekową wśród takich klientów są osoby między 20. a 29. rokiem życia. Niemal połowa z nich (49%) deklaruje, że będąc w sklepie regularne używa telefonu komórkowego w celu porównywania cen. Kolejne aktywne w tym zakresie grupy wiekowe to 15-19 lat oraz 30-39 lat (po 45%).

gfk raport zakupy mobilne

„Bieżące i precyzyjne monitorowanie cen konkurencji w internecie oraz szybkie podejmowanie odpowiednich decyzji w zakresie polityki cenowej, to główne czynniki decydujące o sukcesie, zarówno sklepów tradycyjnych, jak i internetowych. Dotyczy to w szczególności sprzedawców z Azji i Ameryki Południowej, bo to właśnie w tych regionach klienci najchętniej korzystają z telefonów komórkowych podczas wizyty w sklepie stacjonarnym.” – komentuje Adrian Hobbs, Managing Director, Online Pricing Intelligence, GfK.

Mobilne konsultacje

Najwyższe odsetki konsumentów korzystających z telefonów komórkowych w celu porównywania cen w internecie występują w Korei Południowej, w Chinach i w Turcji. Regularne korzystanie z takiej funkcjonalności zadeklarowało tam odpowiednio 59, 54 i 53%. ankietowanych. Najrzadziej z możliwości porównania cen korzystają mieszkańcy Ukrainy, RPA i Indii (odpowiednio 11, 15 i 17%).

Wyniki badania wskazują, iż dokonując zakupów w sklepie tradycyjnym, zarówno mężczyźni (39%), jak i kobiety (40%), równie chętnie korzystają z telefonów komórkowych, aby radzić się znajomych lub rodziny przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Najczęściej postępują tak osoby z grupy wiekowej 20-29 lat (48%), nieco rzadziej osoby z grup 15-19 lat (47%) i 30-39 lat (40%).

gfk raport zakupy mobilne

Zdjęcia produktów

Trzecim najbardziej popularnym sposobem wykorzystania telefonu komórkowego przez klientów w sklepie tradycyjnym jest robienie zdjęć produktom, które planują zakupić. Wyniki badania wskazują, że w takim celu z telefonu komórkowego korzystają równie chętnie mężczyźni, co kobiety (po 36%). Zdjęcia w sklepie robią najczęściej nastolatki oraz młode osoby, do 29 roku życia (odpowiednio 44 i 43%). W grupie osób w wieku 30-39 lat do fotografowania artykułów w sklepie przyznaje się 39% respondentów.

W badaniu GfK udział wzięło 25 000 użytkowników telefonów komórkowych w wieku powyżej 15 lat zamieszkałych w 23 krajach. Badanie przeprowadzono przez internet lub za pomocą wywiadu bezpośredniego latem 2014 r. w Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Indonezji, Włoszech, Japonii, Meksyku, Polsce, Rosji, RPA, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Zjednoczonym Królestwie, na Ukrainie oraz w USA.