Flagowy salon CCC, fot. CCC
Flagowy salon CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki CCC SA za luty 2015 wyniosły 102,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,2%.

Wyniki spółki

Przychody za okres styczeń – luty wyniosły 229,7 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o 32,7%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za luty wyniosły 95,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,7%, narastająco za okres styczeń – luty wyniosły 218,2 mln zł i były wyższe o 34,5% w stosunku do roku 2014 r.

Strategia CCC

Spółka CCC w latach 2015-2017 planuje otworzyć 500 sklepów Europie Środkowej, Niemczech i Austrii o powierzchni 268 tys. mkw. Dzięki temu na koniec 2017 roku w ramach sieci CCC będzie działać 1166 sklepów o łącznej powierzchni 560,5 tys. mkw. W tym okresie w Europie Środkowej powstanie 378 sklepów o powierzchni 192 tys. mkw., a w Niemczech i Austrii 122 sklepy o powierzchni 76 tys. mkw. Ponadto w latach 2016-17 spółka rozpocznie ekspansję na nowych rynkach: na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Rok 2015 to ostatni rok realizacji trzyletniej strategii ekspansji zagranicznej CCC ogłoszonej w sierpniu 2012 roku. Dzięki temu firma w latach 2013–2015 powiększy łącznej powierzchnię handlową dwukrotnie (przyrost netto o blisko 200 tys. mkw.).

Do roku 2015 CCC zamierza stać się największą firmą obuwniczą w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech i ugruntować pozycję niekwestionowanego lidera na rynku obuwniczym w Polsce. Oprócz krajów CEE CCC w roku 2015 będzie aktywnie rozwijać sieć sprzedaży w Słowenii, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii.

Na koniec 2014 roku grupa CCC miała 729 sklepów, z czego 674 własnych i agencyjnych i 55 franczyzowych.