Starbucks

Spółka AmRest poinformowała o nabyciu 100% udziałów w spółkach prowadzących sieć kawiarni Starbucks w dwóch krajach Europy Środkowo–Wschodniej – Rumunii i Bułgarii. Szacowana cena zakupu wyniesie około 16 mln euro, a jej ostateczna wysokość zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji.

Nowe kawiarnie

Zakup sieci kawiarni Starbucks we wspomnianych krajach doskonale wpisuje się w strategię rozwoju Grupy AmRest. Transakcja pozwoli spółce wejść na niezwykle perspektywiczny i dynamicznie rozwijający się rynek rumuński – drugi pod względem liczby ludności kraj Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie przejęte kawiarnie w Bułgarii wzmocnią korzyści skali dzięki lepszemu wykorzystania istniejących w tym kraju struktur AmRest.

Obecność marki Starbucks w portfelu Grupy AmRest sięga 2007 roku, kiedy to otworzono pierwszą kawiarnię w Pradze. Na dzień zawarcia transakcji spółka prowadziła 67 kawiarni w 3 krajach – Polsce, Czechach i na Węgrzech. Przejęcie 14 lokali w Rumunii oraz pięć w Bułgarii pozwoli na szersze wykorzystanie zdobytego dotychczas doświadczenia w zarządzaniu kawiarniami Starbucks. Podkreślić przy tym należy niezwykłą siłę marki Starbucks na rynku rumuńskim, przejawiającą się m.in. ogromną popularnością wśród klientów, pracowników i właścicieli lokali oraz ponadprzeciętną zyskownością poszczególnych kawiarni.

Rozwój Starbucks

Czynnikiem zwiększającym atrakcyjność transakcji jest również ogromny potencjał rozwoju sieci Starbucks, w szczególności w Rumunii. W 2014 roku otworzono tam cztery nowe kawiarnie, a na rok bieżący zaplanowano 7 nowych lokali, z czego cześć już została otwarta. W ocenie spółki realne jest potrojenie liczby lokali na tym rynku w ciągu najbliższych lat.

Zakup sieci Starbucks w Rumunii i Bułgarii pozwoli Grupie AmRest wzmocnić pozycję lidera rynku restauracyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz pozytywnie wpłynie na generowane marże. W opinii zarządu spółki przyczyni się to również do zwiększenia wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy.