Shutterstock
Shutterstock

Wybieranie najtańszych ofert, bez oglądania się na jakość usług, to ślepa uliczka – pisze Patrycja Parfionow, key account manager Poland w firmie Aspen.

Na „oszczędnościowym” wariancie zamówień tracą wszyscy. Czystość jest jednym z najistotniejszych elementów wizerunku centrum handlowego czy hipermarketu. „Kompromis” w tej dziedzinie powoduje, że klienci idą do konkurencji.

Dumping psuje rynek

Firmy, które oferują najtańsze usługi nie robią tak z dobrego serca. Są tańsze, ponieważ: po pierwsze, zatrudniają nisko wynagradzany personel, co oznacza pracowników niedoświadczonych, słabo albo w ogóle nie przeszkolonych. Po drugie, mają obniżone standardy czystości. Korzystają gorszego sprzętu i stosują tanie środki chemiczne. To roztwory o zaniżonych parametrach, mające małą skuteczność mycia.

Taka polityka psuje cały rynek, wymusza na firmach solidnych, a tym samym droższych, by równali w dół. Muszą szukać oszczędności, ciąć płace, zatrudniać gorzej przeszkolony personel, tracąc na jakości. Zamiast rozwoju, mamy regres, cofanie się. W efekcie większe jest ryzyko zniszczenia i uszkodzenia sprzątanych powierzchni, a to pociąga za sobą reklamacje i wymusza poprawki, papierkowe korowody, stres.

Zwolnienia z wpłat na PFRON

Dużym problemem okazuje się być, stworzony zapewne w dobrej wierze, zapis w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Otóż pojawił się tam mechanizm, mający na celu ochronę osób najciężej upośledzonych. System ten zakłada, że usługodawca, który spełnia określone warunki, może udzielić swojemu klientowi zwolnienia wpłat na PFRON. Teoria jest słuszna, ale praktyka patologiczna.

Jak to działa? Otóż wysokość odpisów jest uzależniona głównie od kwoty wynagrodzeń dla osób z 1 i 2 grupą niepełnosprawności ze specyficznymi schorzeniami (np. upośledzeni psychicznie, AIDS). „Kreatywność” niektórych przedsiębiorców sprawiła jednak, że prawo jest obchodzone bądź naciągane. Wiele firm fikcyjnie zatrudnia niepełnosprawnych lub fikcyjnie zawyża ich wynagrodzenia. Wystarczy jednej osobie odpowiednio zawyżyć wynagrodzenie a osobom wykonującym faktycznie prace usługowe płacić na czarno.

Firma nie udzielająca tego typu zwolnień nie ma szans w konkurencji. Szacuje się, że straty dla budżetu PFRON z tytułu licznych zwolnień z opłat, sięgają rocznie kilkuset milionów złotych. Co ciekawe, przez wiele lat system udzielania zwolnień był w praktyce nie kontrolowany. Niedawno pojawiły się zapisy o możliwości kontroli firm korzystających ze zwolnień, ale naruszenia prawa tej dziedzinie do tej pory uchodziły na sucho. Trzeba tu jedno podkreślić – konsekwencje za niezapłacenie opłat na PFRON dotkną płatnika, a nie firmę (np. sprzątającą), która udziela zwolnień.

Wiemy czego chcemy?

By uniknąć kłopotów z firmą sprzątającą trzeba rozsądku i świadomych wyborów. Szukając odpowiedniej firmy powinno się przede wszystkim podjąć wysiłek i dobrze się zastanowić, jakie są wobec niej oczekiwania – czyli co ta firma ma wykonać i jaki powinien być efekt końcowy. Zanim podjęta zostanie decyzja, należy przeanalizować również potencjał danej firmy. Konieczna jest weryfikacja zdolności finansowej, zaplecza kadrowego i maszynowego, ponieważ to bezpośrednio wiąże się z możliwością wykonania całości usługi zgodnie z przyjętym zakresem prac i na wymaganym przez klienta poziomie. Warto sprawdzić też, jaka jest wysokość ubezpieczenia firmy, bo to sporo nam powie o jej wartości i kondycji.

Zawsze też pamiętajmy o starej prawdzie – firma to ludzie. Dowiadujmy się, jak nasz potencjalny wykonawca ma zorganizowane szkolenia pracowników. Od tego przecież zależy jakość wykonanej usługi i komfort zamawiającego. To podstawowe rzeczy które warto zrobić i sprawdzić by nie wpędzić się w kłopoty.

Spółka Aspen ma 18-letnie doświadczenie w realizacji usługi utrzymania czystości dla obiektów wielkopowierzchniowych. Aspen zaufało już wielu właścicieli i zarządców m.in.: ECE Polska, Echo Investment, Apsys Polska, Inter Ikea, Ikea Retail, Metro Group Asset Management Polska, Neinver, Tesco, Plaza, Auchan Polska, Jeronimo Martins.