Sklep TextilMarket
Sklep TextilMarket

O 3% do 35 mln zł wzrosły w lutym 2015 przychody Grupy Redan w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2014. Kontynuowany był dynamiczny wzrost obrotów sieci dyskontowej TXM.

Znaczący wzrost uzyskała również krajowa sprzedaż segmentu modowego Top Secret. Zmniejszył się natomiast udział sprzedaży na rynkach wschodnich.

Przychody spółki

W skali całej Grupy Redan przychody w lutym 2015 r. wyniosły 35 mln zł. Stanowi to 3% wzrost w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Narastająco przez pierwsze dwa miesiące tego roku obroty wyniosły 69,3 mln zł, czyli o 4% więcej niż rok wcześniej. Powierzchnia całej sieci handlowej na koniec lutego wyniosła 108,1 tys. m2, co oznacza wzrost o 8% w odniesieniu do lutego 2014 r.

– Bardzo cieszy nas utrzymanie w lutym dynamicznego wzrostu krajowej sprzedaży w sieci modowej Top Secret, Troll i Drywash, jak i dyskontowej TXM w ramach wszystkich obsługiwanych rynków. Miniony miesiąc był jednocześnie kolejnym z rzędu kiedy odnotowaliśmy zmniejszenie naszej ekspozycji na rynkach wschodnich. Sprzedaż na Ukrainie i w Rosji odpowiada aktualnie za nieco ponad 7% obrotów całej Grupy – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

Sieć dyskontowa TXM w minionym miesiącu zapewniła 17,9 mln zł obrotów, czyli o 13% więcej niż przed rokiem. Od początku roku sprzedaż wyniosła 36,7 mln zł, co oznacza poprawę rok do roku. o 16%. Sieć sprzedaży sektora dyskontowego na koniec minionego miesiąca liczyła 313 sklepów własnych o łącznej powierzchni 66,9 tys. mkw. i była o 8% większa niż w lutym 2014 r.

Część modowa

Wartość sprzedaży towarów części modowej Top Secret na rynku polskim w lutym wyniosła 14,5 mln zł i była wyższa o 16% od osiągniętej w tym samym okresie poprzedniego roku. Z kolei przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 2,6 mln zł i zmniejszyły się o 55% rok do roku. Łączna wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan w lutym 2015 r. wyniosła 17,1 mln zł i była niższa o 6% od osiągniętej w lutym 2014 r.

W ujęciu narastającym od początku roku wartość sprzedaży towarów części modowej na rynku polskim wyniosła 28,6 mln zł i była wyższa o 16% od osiągniętej w roku 2014 r., zaś przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 3,9 mln zł i zmniejszyły się o 61% rok do roku. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan od stycznia do lutego 2015 r. wyniosła 32,6 mln zł i była niższa o 6% od osiągniętej w tym samym okresie poprzedniego roku.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i Drywash w Polsce na koniec lutego 2015 r. miały łączną powierzchnię 33,4 tys. mkw., czyli o 17% więcej niż w lutym 2014 r., a na rynkach zagranicznych 7,8 tys. mkw. (spadek o 17% w ujęciu r./r.). Łącznie powierzchnia punktów handlowych części modowej wyniosła 41,2 tys. mkw. To o 9% więcej niż w lutym 2014 r.

Operator detaliczny

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób.

Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.