CH Atrium Promenada
CH Atrium Promenada
CH Atrium Promenada
CH Atrium Promenada

Spółka Atrium European Real Estate ogłosiła wyniki za czwarty kwartał oraz okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.

Wartość rynkowa portfela dochodowego w Polsce obejmującego 24 nieruchomości (stanowiącego 55,5 proc. portfela rentownych nieruchomości spółki o łącznej wartości 2,6 mld euro, na który składają się 153 aktywa) wyniosła 1,4 mld euro (w 2013 r.: 1,2 mld euro).

Wzrost dochodu z najmu

W porównaniu z rokiem ubiegłym polski portfel Atrium wygenerował w 2014 r. wzrost dochodu brutto z najmu (GRI) o 15,5 proc., do poziomu 91 mln euro, i wzrost dochodu netto z najmu (NRI) o 15,6 proc., do poziomu 91,5 mln euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost spowodowany został nabyciem w 2013 roku Galerii Dominikańskiej, otwarciem w marcu 2014 r. centrum handlowego Atrium Felicity w Lublinie i nabyciem centrum handlowego Focus Mall w Bydgoszczy w październiku 2014 r.

Komercjalizacja (wg definicji EPRA) wszystkich obiektów portfela, jak oinformowano, utrzymuje się na wysokim poziomie i wyniosła 97,6 proc. na koniec okresu.

Kluczowe działania

Do najważniejszych działań w spółce w minionym czasie zaliczono:

Finalizację w listopadzie nabycia centrum handlowego Focus Mall w Bydgoszczy za 122 mln euro; obiektu o poziomie komercjalizacji 97,6 proc. i powierzchni najmu brutto (GLA) 41, 2 tys. mkw.

Centrum handlowe Atrium Felicity, otwarte w marcu 2014 r., pierwszy, tak duży obiekt wybudowany przez Grupę, już wkrótce zakończy swój pierwszy pełny rok działalności.

Rozbudowa centrum handlowego Copernicus w Toruniu i jego otwarcie w dniu jutrzejszym. Rozbudowa powiększy obiekt o dodatkowe 17, 3 tys. mkw. powierzchni najmu brutto.

Prace nad pierwszym etapem projektu rozbudowy centrum handlowego Promenada w Warszawie postępują i są bliskie zakończenia. Projekt obejmuje znaczące powiększenie istniejącego obiektu o 44 tys. mkw. oraz jego remodeling.

Atrium w Polsce i na świecie

Grupa Atrium to jeden z wiodących właścicieli, zarządców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w rękach Grupy znajdowały się 153 centra i nieruchomości handlowe w siedmiu krajach o wartości rynkowej 2,6 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto wynoszącej 1,4 mln mkw. W 2014 r. firma odnotowała przychody z najmu brutto w wysokości 214.5 mln euro.

Spółka posiada siedzibę na wyspie Jersey i jest podwójnie notowana – na giełdzie w Wiedniu oraz Euronext Amsterdam, gdzie jest oznaczona symbolem ATRS.

W Polsce Atrium posiada 24 działające obiekty handlowe. W skład portfela firmy wchodzą m.in. centra handlowe Atrium Reduta, Atrium Promenada, Atrium Targówek w Warszawie, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Focus Mall w Bydgoszczy, Atrium Mosty w Płocku, Atrium Biała w Białymstoku, Atrium Copernicus w Toruniu, Atrium Koszalin w Koszalinie, Atrium Molo w Szczecinie, Atrium Kasztanowa w Pile, Atrium Plejada w Bytomiu oraz Atrium Felicity w Lublinie. Pod koniec listopada ub. r. sfinalizowana została transakcja przejęcia 24. obiektu – Focus Mall w Bydgoszczy. Łącznie spółka posiada w Polsce 520 tys. mkw. powierzchni najmu brutto.