CH Atrium Promenada
CH Atrium Promenada

Spółka Atrium European Real Estate ogłosiła wyniki za czwarty kwartał oraz okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.

Wartość rynkowa portfela dochodowego w Polsce obejmującego 24 nieruchomości (stanowiącego 55,5 proc. portfela rentownych nieruchomości spółki o łącznej wartości 2,6 mld euro, na który składają się 153 aktywa) wyniosła 1,4 mld euro (w 2013 r.: 1,2 mld euro).

Wzrost dochodu z najmu

W porównaniu z rokiem ubiegłym polski portfel Atrium wygenerował w 2014 r. wzrost dochodu brutto z najmu (GRI) o 15,5 proc., do poziomu 91 mln euro, i wzrost dochodu netto z najmu (NRI) o 15,6 proc., do poziomu 91,5 mln euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost spowodowany został nabyciem w 2013 roku Galerii Dominikańskiej, otwarciem w marcu 2014 r. centrum handlowego Atrium Felicity w Lublinie i nabyciem centrum handlowego Focus Mall w Bydgoszczy w październiku 2014 r.

Komercjalizacja (wg definicji EPRA) wszystkich obiektów portfela, jak oinformowano, utrzymuje się na wysokim poziomie i wyniosła 97,6 proc. na koniec okresu.

Kluczowe działania

Do najważniejszych działań w spółce w minionym czasie zaliczono:

Finalizację w listopadzie nabycia centrum handlowego Focus Mall w Bydgoszczy za 122 mln euro; obiektu o poziomie komercjalizacji 97,6 proc. i powierzchni najmu brutto (GLA) 41, 2 tys. mkw.

Centrum handlowe Atrium Felicity, otwarte w marcu 2014 r., pierwszy, tak duży obiekt wybudowany przez Grupę, już wkrótce zakończy swój pierwszy pełny rok działalności.

Rozbudowa centrum handlowego Copernicus w Toruniu i jego otwarcie w dniu jutrzejszym. Rozbudowa powiększy obiekt o dodatkowe 17, 3 tys. mkw. powierzchni najmu brutto.

Prace nad pierwszym etapem projektu rozbudowy centrum handlowego Promenada w Warszawie postępują i są bliskie zakończenia. Projekt obejmuje znaczące powiększenie istniejącego obiektu o 44 tys. mkw. oraz jego remodeling.

Atrium w Polsce i na świecie

Grupa Atrium to jeden z wiodących właścicieli, zarządców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w rękach Grupy znajdowały się 153 centra i nieruchomości handlowe w siedmiu krajach o wartości rynkowej 2,6 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto wynoszącej 1,4 mln mkw. W 2014 r. firma odnotowała przychody z najmu brutto w wysokości 214.5 mln euro.

Spółka posiada siedzibę na wyspie Jersey i jest podwójnie notowana – na giełdzie w Wiedniu oraz Euronext Amsterdam, gdzie jest oznaczona symbolem ATRS.

W Polsce Atrium posiada 24 działające obiekty handlowe. W skład portfela firmy wchodzą m.in. centra handlowe Atrium Reduta, Atrium Promenada, Atrium Targówek w Warszawie, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Focus Mall w Bydgoszczy, Atrium Mosty w Płocku, Atrium Biała w Białymstoku, Atrium Copernicus w Toruniu, Atrium Koszalin w Koszalinie, Atrium Molo w Szczecinie, Atrium Kasztanowa w Pile, Atrium Plejada w Bytomiu oraz Atrium Felicity w Lublinie. Pod koniec listopada ub. r. sfinalizowana została transakcja przejęcia 24. obiektu – Focus Mall w Bydgoszczy. Łącznie spółka posiada w Polsce 520 tys. mkw. powierzchni najmu brutto.