Produkty Gino Rossi
Produkty Gino Rossi

– W 2015 roku planujemy wypracowanie 290 mln zł przychodów ze sprzedaży i 27 mln zł zysku EBITDA. W porównaniu do prognozowanych wyników finansowych na 2014 rok, przychody ze sprzedaży w tym roku mają wzrosnąć o 9,5%. Z kolei dynamika wzrostu zysku EBITDA wyniesie 29% rok do roku – mowi Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi.

– Założenia przyjęte do prognozy są oparte na naszym przekonaniu o wzroście skali działalności Grupy Gino Rossi w 2015 roku, która będzie między innymi realizowana w oparciu o rozwój sieci sprzedaży. Ponadto oczekujemy, że w 2015 roku Grupa Gino Rossi będzie w pełni mogła wykorzystać swój potencjał, ponieważ w 2014 roku zakończyliśmy proces restrukturyzacji operacyjnej grupy, który rozpoczął się w 2012 roku. W założeniach do prognozy na ten rok, planujemy wzrost sprzedaży obuwia Gino Rossi o 14%, a odzieży Simple CP o 11% w porównaniu do roku ubiegłego – wyjaśnia Tomasz Malicki.

Wyniki za 2014 rok

Po czterech kwartałach 2014 roku skonsolidowane przychody Gino Rossi wyniosły 265,5 mln zł (wzrost o 21,5 rok do roku), a skonsolidowany zysk EBITDA 20,9 mln zł.

– Ubiegły rok był ważny szczególnie dla marki Simple Creative Products, ponieważ do sprzedaży wchodziły kolekcje odzieży przygotowane przez nowy zespół projektantów. W 2014 roku zanotowaliśmy wzrost sprzedaży w Simple CP o 17%. Jest to dla nas powód do satysfakcji, ponieważ potwierdza, że nowa kolekcja została bardzo dobrze odebrana przez klientki. Bardzo zadowoleni jesteśmy także z wyników sprzedaży Gino Rossi, która wzrosła o 20% w ubiegłym roku. Poprawiliśmy także rentowność. Na poziomie Grupy skonsolidowana marża brutto w okresie czterech kwartałów 2014 roku (bez sprzedaży komponentów w spółce Simple) wyniosła 51,9% wobec 48,1% marży brutto wypracowanej w 2013 roku. Zawsze podkreślamy, że podnoszenie efektywności Grupy Gino Rossi jest dla nas jednym z kluczowych celów, które konsekwentnie realizujemy – podkreśla prezes Gino Rossi.

Skonsolidowany zysk ze sprzedaży Gino Rossi po czterech kwartałach 2014 roku podwoił się do poziomu 15,6 mln zł, wobec 8,1 mln zł w 2013 roku. Poprawę wyników zanotowano także na poziomie zysku operacyjnego EBIT. Po czterech kwartałach 2014 roku zysk operacyjny wyniósł ponad 15 mln zł i wzrósł o 79% w porównaniu rok do roku. Zysk netto po czterech kwartałach 2014 roku wzrósł o 172% i wyniósł 5,5 mln zł, wobec 2 mln zł zysku netto w 2013 roku. W czwartym kwartale 2014 roku na wyniki dodatnio wpłynął czynnik jednorazowy w wysokości 0,7 mln zł z tytułu odwrócenia odpisu na należności od spółki Gino Rossi sro. Przeprowadzony został zakup tej spółki, co ma bezpośredni związek z zaplanowanym rozwojem działalności Grupy Gino Rossi w Czechach.

– W związku z rozwojem skali działalności i poszerzaniem kolekcji zarówno w Gino Rossi, jak i w Simple w 2014 inwestowaliśmy również w kapitał obrotowy. Po wyjątkowo ciepłej jesieni i zimie 2014 roku, stany magazynowe są na poziomie około 10% wyższym od planowanego, należy jednak pamiętać, że jako producent mamy dłuższy cykl rotacji zapasów. Oceniamy, że w bieżącym roku powrócimy do optymalnych stanów magazynowych, między innymi ograniczając częściowo zamówienia w kooperacji – mówi Tomasz Malicki.

Nowy zakład produkcyjny

– Na koniec roku wykazaliśmy zadłużenie finansowe netto na poziomie 59 mln zł, co daje wskaźnik dług netto/EBITDA w wysokości 2,83, bezpiecznym z punktu widzenia obowiązujących nas kowenantów – mówi Malicki.

– Do ważnych wydarzeń w 2014 roku, o których chcemy przypomnieć, jest uzyskanie w pierwszym kwartale pełnej zdolności operacyjnej przez nowy zakład produkcji obuwia w Słupsku. Obecnie nasze dwa zakłady produkcyjne w Słupsku mają zdolność produkcyjną około 400 tys. par obuwia rocznie. Zakończyliśmy także relokację produkcji do nowej fabryki w Elblągu, gdzie zlokalizowana jest produkcja torebek i innej galanterii skórzanej. Zakład został uruchomiony w nowej lokalizacji i posiada prawie dwukrotnie wyższy potencjał produkcyjny. Zrealizowaliśmy także remonty kilku salonów sprzedaży Gino Rossi i Simple CP oraz otwarcia sklepów w nowych lokalizacjach. Na koniec 2014 roku sieć sprzedaży obejmowała 92 salony sprzedaży Gino Rossi oraz 57 salonów własnych Simple CP – dodal Tomasz Malicki.