Vistula
Vistula

W ramach planów inwestycyjnych spółki Vistula, w roku 2015 zamierzamy uruchomić od 14 do 16 nowych salonów własnych i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1,2 tys. mkw. – mówi Grzegorz Pilch prezesa zarządu Vistula Group SA.

Spółka na koniec 2015 roku planuje przekroczyć poziom 315 salonów wszystkich marek odzieżowych oraz segmentu jubilerskiego (Vistula, Wólczanka, W.Kruk i Deni Cler).

Rozbudowa sieci sklepów

– W obszarze marek odzieżowych priorytetem będzie rozwój sieci detalicznej w ramach projektu franczyzowego marek Vistula i Wólczanka w mniejszych miastach o liczebności w granicach 100 tys. mieszkańców. W ciągu najbliższych dwóch lat zakładamy, że roczne tempo rozwoju sieci salonów franczyzowych w segmencie odzieżowym powinno wynosić około 10% całej powierzchni detalicznej sprzedaży marek męskich – mówi Grzegorz Pilch.

Łączne nakłady finansowe w roku 2015 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej oraz inwestycje odtworzeniowe w najważniejszych przychodowo i wizerunkowo lokalizacjach wyniosą około 10 mln zł –dodaje Pilch.

W opinii zarządu Vistuli Group SA, w bieżącym roku szczególnymi wyzwaniami dla spółki będą ochrona poziomu marży w obliczu gwałtownego umacniania się dolara amerykańskiego, w którym dokonywana jest istotna część zakupów towarów zarówno w segmencie fashion jak i jubilerskim. Ponadto dalsza poprawa efektywności poprzez zwiększenie sprzedaży z metra kwadratowego przy zachowaniu dyscypliny kosztowej, skuteczne przeprowadzenie pod względem organizacyjnym i prawnym wydzielenia marki W.Kruk oraz przywrócenie stabilnej pozycji finansowej marce Deni Cler.

Wyniki finansowe za 2014 rok

– W minionym roku Vistula Group SA. wypracowała ponad 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Osiągnięcie tego wyniku było możliwe dzięki istotnemu zwiększeniu efektywności sprzedaży detalicznej w segmencie odzieżowym i jubilerskim oraz wyjątkowo sprzyjającej koniunkturze na rynku eksportu usług przerobowych, wzmacniającej znacząco wyniki kanału B2B – mówi Grzegorz Pilch.

Marka Vistula w porównaniu do roku poprzedniego osiągnęła 12,7% wzrost sprzedaży oraz 18% wzrost zysku operacyjnego w obszarze sprzedaży detalicznej. W ramach tej marki trzeba wyróżnić szczególnie rynkowy sukces kolekcji w linii Vistula Red, której sprzedaż w 2014 roku po raz pierwszy przewyższyła wyżej pozycjonowaną linię Lantier. Na podkreślenie zasługują również wyniki kanału online marki Vistula, który w roku ubiegłym wykazał prawie 40% dynamikę wzrostu sprzedaży w stosunku do roku 2013.

Marka Wólczanka zanotowała 12,6% wzrostu wartości sprzedaży oraz ponad 30% wzrost zysku operacyjnego w sieci detalicznej rok do roku. Dynamika wzrostu sprzedaży w kanale online tej marki wyniosła ponad 70%, czego efektem jest przekroczenie w całym ubiegłym roku poziomu 10% udziału w przychodach tej marki ogółem. Począwszy od sezonu jesień-zima 2014/2015 sprzedaż kolekcji koszul damskich marek Wólczanka i Lambert, prowadzona dotychczas wyłącznie w kanale online, została rozszerzona również na wybrane salony stacjonarne, co przyniosło znaczący wzrost udziału tego asortymentu w strukturze sprzedaży marki.

Natomiast marka Deni Cler zarządzana przez spółkę zależną DCG S.A. zakończyła rok 2014 stratą na poziomie 1,5 mln zł. – Poziom osiągniętego wyniku jest jeszcze daleki od oczekiwań, ale zdecydowanie lepszy niż ten osiągnięty w roku 2013. Jest to rezultat lepszej sprzedaży kolekcji jesień-zima 2014/2015 oraz podjętych działań restrukturyzacyjnych w obszarze obniżenia kosztów sprzedaży – mówi Grzegorz Pilch.

Segment jubilerski

– W obszarze segmentu jubilerskiego w 2014 roku mieliśmy do czynienia z kontynuacją trwającego już od II kwartału 2013 roku, pozytywnego trendu wzrostu jego efektywności, widocznego w realizacji wyższych przychodów przy jednoczesnym zwiększeniu osiągniętego wskaźnika marży. Jednym z głównych zadań w segmencie jubilerskim na rok 2014, był wzrost poziomu marży brutto powyżej 54% przy zachowaniu dodatniej dynamiki wzrostu sprzedaży. Cel ten udało się zrealizować, a w całym roku 2014 segment jubilerski uzyskał ponad 8% wzrost sprzedaży i ponad 52% wzrost zysku operacyjnego w stosunku do roku 2013 – wyjaśnia Grzegorz Pilch.

Podsumowanie ekspansji

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2014 dominującymi elementami działań rozwojowych Vistula Group SA były: rozbudowa sieci detalicznej, zarówno w obszarze sklepów własnych jak również franczyzowych, rozwój oferty asortymentowej produktów i towarów pod względem wzorniczym przy zachowaniu odpowiedniego poziomu jakościowego oraz systematyczna praca nad podniesieniem standardów obsługi klienta w salonach firmowych wszystkich marek.

Rozwój własnej sieci sprzedaży dokonywany był przez pozyskiwanie nowych optymalnych lokalizacji, eliminację salonów trwale nierentownych oraz relokacje realizowane w ramach istniejących centrów handlowych,co pozwoliło zakończyć rok 2014 na poziomie 295 salonów o łącznej powierzchni sprzedażowej wynoszącej ponad 26 tys. mkw. W 2014 roku otwarto w ramach grupy kapitałowej 28 nowych salonów i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1,6 tys. mkw.