Dayli

Kerdos Group SA, właściciel m. in. sieci drogerii Dayli+, zanotowała w 2014 roku 219,8 mln zł skonsolidowanych przychodów. To wzrost i blisko jedną czwartą licząc rok do roku. Wynik EBITDA sięgnął 15,8 mln zł.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Kerdos Group SA miał w 2014 roku wartość 7,7 mln zł i był o 55 proc. wyższy niż porównywalny wynik roku 2013. Grupa wygenerowała najwyższe w swojej giełdowej historii wyniki i to mimo istotnego obciążenia rezultatów IV kwartału przez wynik przeprowadzonej inwentaryzacji.

Sprzedaż eksportowa

Sprzedaż eksportowa na atrakcyjne marżowo rynki Niemiec i Luksemburga stanowiła w 2014 roku już 18 proc. łącznych przychodów (3 proc. w roku 2013), wzrastając wartościowo rok do roku o 609 proc., do 34,5 mln zł.

– Wykorzystujemy nasze kompetencje i know-how, dzięki czemu dynamicznie rozwijamy sprzedaż polskich produktów za granicą. Rozwijamy tam sieć drogerii Dayli łącznie z handlem hurtowym i przyspieszamy przejmowanie luksemburskiej sieci drogerii Meng – komentuje Kamil Kliniewski, CEO Kerdos Group SA.

Kerdos posiada obecnie poprzez swoją spółkę zależną DC Service 25 proc. udziałów w Meng Drogerie+. Trwające negocjacje zmierzają do zakupu kolejnych 25 proc. udziałów w II kwartale 2015 roku. Cały proces akwizycji ma się zakończyć wcześniej niż pierwotnie zakładano, czyli przed rokiem 2017.

Rosnąca pozycja rynkowa Kerdos Group w Europie Zachodniej może stać się również impulsem dla notowań akcji w Polsce.

Więcej sklepów stacjonarnych

– Rozważamy dual-listing (równoległe notowanie walorów spółki na kilku parkietach – red.) na giełdzie we Frankfurcie, bez emisji akcji. Chodzi nam o zwiększenie rozpoznawalności na rynkach zachodnioeuropejskich oraz o urealnienie wyceny rynkowej spółki – zapowiada Kamil Kliniewski.

W Polsce sieć Dayli zamierza otworzyć w tym roku 50 własnych drogerii. Możliwe są również przejęcia podmiotów z branży drogeryjnej w Polsce – analizy oraz negocjacje są w już w bardzo zaawansowanej fazie. Działania te wspiera sfinalizowana w marcu br. sprzedaż zakładu produkcyjnego w Lublińcu (pieluchy jednorazowe dla dzieci, podpaski i wkładki higieniczne).

Zgodnie z realizowaną od dwóch lat strategią, Kerdos Group skupia się na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych oraz higienicznych. Zamierza również rozwijać handel internetowy w Polsce i za granicą. Dzięki sprzedaży fabryki Grupa Kerdos pozyskała blisko 22 mln zł gotówki, a dzięki przejęciu kredytów związanych z zakładem produkcyjnym przez nowego właściciela, zadłużenie Grupy spadło o ponad 22 mln zł. Łącznie kredyty i zobowiązania Grupy Kerdos zmniejszyły się dzięki tej transakcji o ponad 40 mln zł.

– Po sprzedaży zakładu produkcyjnego i ujednoliceniu segmentu działalności rozmowy z inwestorami finansowymi o wejściu do Kerdos Group nabrały tempa –zdradza prezes Kliniewski.

W ramach prac na dalszym wzrostem efektywności, od początku 2015 roku Grupa Kerdos wdrożyła kolejne kroki służące poprawie wyników. Jest to .in. istotna redukcja kosztów logistycznych (szacunkowo o około 3,5 mln zł rocznie), poprawa marży na sprzedaży o kilka punktów procentowych oraz zwiększenie udziałów w spółce zależnej Dayli z 90 proc. do 100 proc.